En ultra-effektiv firefelts strekning med maksimal stigning på 1,3 prosent, maksimalhøyde på 860 moh, tunnelforbindelse mellom Røldal og Haukeli og bro over Hardangerfjorden. Dette er løsningen på morgendagens logistikkutfordringer mellom øst og vest, mener Aksjon Bedre Vei. 

I begynnelsen av 2015 la Statens vegvesen (SVV) frem resultatet av en omfattende utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Her ble det fastslått at E134 var det tryggeste og mest samfunnsnyttige alternativet. Aksjon Bedre Vei mener Vegvesenet er på rett spor, men har selv foreslått enda mer drastiske virkemidler for å øke effektiviteten.

Slik kan fremtidens E134 se ut - hele veien fra øst til vest. Illustrasjonsfoto: Tore Bendiksen Slik kan fremtidens E134 se ut - hele veien fra øst til vest. Illustrasjonsfoto: Tore Bendiksen

Aksjon Bedre Vei (ABV) er en tverrpolitisk organisasjon som gjennom sin brede samferdselsfaglige kompetanse jobber for å bidra til rask og lønnsom motorveiutbygging i Norge. Hvis deres forslag blir tatt til følge av myndighetene, kan vi om få år kjøre mellom Bergen og Oslo på rekordtid.

- Vi støtter dette prosjektet fullt ut. En forutsigbar, pålitelig transportåre mellom øst og vest via E134 må bli hovedprioriteringen fremover, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Prosjektet "Miljøvegen Øst-Vest", et samarbeid mellom ABV og Vegforum Øst-Vest, er både ambisiøst og omfattende, men innehar samtidig en fremtidsrettet tankegang som vi er helt avhengige av hvis næringen skal ha en positiv vekst også i tiden som kommer. Så da er vel bare spørsmålet: Tør myndighetene å satse?

Les mer om Aksjon Bedre Vei og prosjektet "Miljøvegen Øst-Vest" her!

Statens Vegvesens utredning om forbindelser mellom øst og vest kan du lese her.