Selv om du ikke kjører lastebil aktivt, er det greit å kunne beholde de førerkortklassene du en gang brukte mange timer og penger på å skaffe deg. I 2008 ble gyldighetsperioden på førerkort ved tunge kjøretøy endret fra 10 til 5 år, noe som innebærer at stadig flere glemmer å fornye sertifikatet før utløpsfristen. Grunnen er at mange i disse dager møter femårsregelen for første gang, etter å ha hatt 10-årsregelen i ryggmargen i en halv mannsalder.

Her er reglene:

Hvis du fornyet sertifikatet før 10. september 2008, gjelder fortsatt 10-årsregelen. Fornyet du for eksempel sertifikatet den 9. september 2008, skal du ikke behøve å gjøre dette igjen før 2018. Men etter 10. september 2008 ble gyldighetsperioden endret til 5 år (eller kortere hvis det anses som nødvendig av helsemessige årsaker).

Når sertifikatet har utløpt, har du ett år på deg til å fremlegge gyldig helseattest ved en trafikkstasjon. Attesten kan ikke være eldre enn 6 måneder. Hvis dette ikke gjøres innen året, må du kjøre opp på nytt.

Du kan fortsatt fornye sertifikatet i opptil et år etter utløpsdato ved å fremlegge helseattest. Foto: Stein Inge Stølen Du kan fortsatt fornye sertifikatet i opptil et år etter utløpsdato ved å fremlegge helseattest. Foto: Stein Inge Stølen

- Det er svært ergerlig å betale mange tusenlapper for noe som i utgangspunktet bare hadde trengt å koste 260 kroner, sier Rune Damm, teknisk rådgiver ved Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Han glemte selv å levere attest innenfor fristen og kjører derfor i dag opp på nytt. Og det er ingen billig affære.

Med en obligatorisk prøvetime i forkant i tillegg til selve oppkjøringen, hvor leie av kjøretøy og Statens Vegvesens gebyr tilkommer, vil gildet fort koste over 6 000 kroner.

Jon-Helge Storli ved trafikkskolen RBT AS er ikke ukjent med problemstillingen og mener folk bør bli flinkere til å sjekke fristene. Foto: Stein Inge Stølen Jon-Helge Storli ved trafikkskolen RBT AS er ikke ukjent med problemstillingen og mener folk bør bli flinkere til å sjekke fristene. Foto: Stein Inge Stølen

KMV - en billig forsikring

Norges Lastebileier-forbund tilbyr kvalitetssystemet KMV - Kvalitet og Miljø på Vei. I tillegg til kvalitetssikring, miljøregnskap og HMS-opplegg, tilbys systematikk for oppfølging av løpende rutiner og arbeidsgiveransvar - som for eksempel fornyelse av førerkort og øvrige sertifiseringer.

PS: Husk på at du også må gjennomgå et 35-timers etterutdanningskurs hvert femte år. For all enkelhets skyld kan det være greit å gjøre begge deler samtidig, slik at fristene faller likt. Les mer om førerkort- og sertifiseringsregler på Statens Vegvesens nettsider.