Det sa administrerende direktør Geir A. Mo i NLF da han holdt åpningsforedraget på Automessens Tungbilseminar i Lillestrøm torsdag.

Må være i forkant
Mo viste til at både NLF og Nordic Logistics Associations (NLA) er på hugget overfor EUs transportkommisær og sørger for å påvirke før beslutninger tas.

– Gjennom NLF og NLA representerer vi et større fellesskap enn hele den tyske transportbransjen. Det er klart vi blir lyttet til, sier NLF-sjefen.

– Vi er i tett dialog, og kan ikke vente på at diplomatposten ligger på skrivepulten. Da er alt bestemt og alt for sent, poengterer han.

Etter at slovenske Violeta Bulc tok over jobben som EUs transportkommissær har dialogen og viljen til å bekjempe sosial dumping ifølge Mo hatt et positivt taktskifte.

Omdømme
Det var omkring 100 personer som fikk med seg Mos foredrag torsdag. Han ble møtt av både smil og mange bekreftende nikk. Tilhørerne var tydelig kompetente og hadde ingen problemer med å henge med i Mos innlegg.

- Omdømmet til bransjen er noe av det viktigste vi har, og det er bare vi som kan påvirke hvordan det er. Vi oppnår bare irritasjon når et vogntog trenger 4,5 kilometer for å foreta en forbikjøring på en motorvei, brukte han som ett av flere eksempel.

- Foksus på trafikksikkerhet er beste måten å bygge godt omdømme på. Med det i høysetet reduseres også problemer, skader og dermed utgifter. Det gjør at dette også er god butikk, sa Geir A. Mo.

Frihet – bra i prinsippet
Han mener at EUs fire friheter om fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer i er utgangspunktet bra rent prinsipielt. Men så lenge forskjellene blant annet i det generelle kostnadsnivået, og særlig i lønnsnivået, er så stor skaper det utfordringer og vridning i konkurransebildet.

– Vi kan ikke akseptere at det er fritt fram for østeuropeiske arbeidere å komme til vest Europa og Norden for å arbeide til øst-europeiske lønninger. Det medfører omfattende sosial dumping og ødelegging av vest-europeisk næringsliv.

– Dette ser vi veldig klart i særlig transportsektoren der «1.000 Euros sjåføren» dessverre er blitt et begrep.  Utviklingen må derfor styres og reguleres, slår Geir A. Mo fast.

Se billedgalleri fra Automessen på NLFs Facebookside