2016 ser ut til å bli et miljømessig merkeår for lastebilnæringen. Takket være den revolusjonerende Euro VI-motorteknologien er utslipp av nitrogenoksider, NOX og avgasspartikler (PM) redusert med over 90 prosent i forhold til tidligere generasjoner tunge kjøretøy. Dette står i sterk motsetning til Euro VI-personbiler, som fortsatt har et problem med altfor høye utslipp av NOx.

 

Næringen følger opp

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) gjennomfører hvert år en undersøkelse av hvilke Euro-motorer som sitter i lastebilene til forbundets medlemmer. Noen hovedfunn fra undersøkelsen fra oktober 2016 er at:

  • Fire av fem lastebiler er Euro VI, og det under tre år etter at kravet kom
  • Åtte av ti biler er Euro V og VI.
  • Euro VI-lastebiler står for den største andelen kjørte kilometer (48 prosent)

Bruk av alternative drivstoff

I tillegg til Euro VI-teknologi som reduserer det lokale utslippet til et mikroskopisk nivå, har også nye, innovative drivstoff-varianter nå blitt tilgjengelig. Hydrogenert vegetabilsk olje (HVO) reduserer CO2-utslippet med 65-85 prosent, noe som gjør at også det globale utslippet minskes betraktelig. Det er fortsatt utfordringer knyttet til tilgjengelighet og opphav, men HVO vil likevel spille en viktig rolle i tiden som kommer. Inntil andre fornybare alternativer blir tilgjengelig, vil syntetisk biodiesel fungere som et viktig steg mot en klimanøytral transportnæring.

Den 1. mars gikk startskuddet for NLFs HVO-test. De fire bilene skal tilbakelegge 100 000 kilometer og kjører utelukkende på syntetisk biodiesel. Foto: Stein Inge Stølen Den 1. mars gikk startskuddet for NLFs HVO-test. De fire bilene skal tilbakelegge 100 000 kilometer og kjører utelukkende på syntetisk biodiesel. Foto: Stein Inge Stølen

NLF testet HVO i stor skala

Vi nøyer oss derimot ikke med å lese tall servert fra drivstoffleverandørene. Derfor satte vi i fjor i gang tidenes største HVO-test for å kartlegge hvordan syntetisk biodiesel fungerer i daglig bruk. Fire biler, en Scania, en Volvo, en Mercedes-Benz og en MAN, brukte 10 000 liter HVO hver over tre måneder. Underveis ble alle utslipps- og forbruksparametere, samt kjøretøyenes generelle tilstand, kontinuerlig logget. Sjåførene ble også intervjuet for å finne ut hvordan drivstoffets egenskaper oppleves fra førersetet.

Se resultatene fra testen her

Et imponerende totalbilde

De fire testbilene hadde alle Euro VI-teknologi under skallet, noe som betyr at de allerede er særdeles miljøvennlige. Når de i tillegg fyller HVO på tanken, bidrar disse lastebilene i svært liten grad til å forsure luften vår - verken lokalt og globalt. Hvis du ønsker å finne ut mer om lastebilutslipp, kan du lese vårt miljøtemahefte.

Vårt miljøtemahefte deles ut til alle og enhver og kan også leses rett på nettet. Vårt miljøtemahefte deles ut til alle og enhver og kan også leses rett på nettet.

Hjelp oss å spre budskapet - del miljøvideoen!

Les mer om HVO-testen

Les vårt miljøtemahefte på nettet her

Se Dagsrevyens innslag om Euro VI-teknologi

Les TØIs utslippsrapport her