Det er den siste utviklingen og opptrappingen i kampen mot sosial dumping i Europa.

Må unngå «Wild-west»

Erik Østergaard. Foto: Marie Gjedsted Erik Østergaard. Foto: Marie Gjedsted

Direktør Erik Østergaard hos Dansk Transport og Logistik (DTL) mener at tyskerne og NLF har lagt premissene for at dette.

– Vi ser at flere og flere europeiske land gjør sitt ytterste for å møte sosial dumping. Det forstår jeg veldig godt, sier DTL-direktøren.

Han får full støtte fra sin norske kollega, administrerende direktør Geir A. Mo i NLF.

– Hvis EU-kommisjonen ikke finner måter å regulere markedet på blir det «Wild-West-tilstander», sier Geir A. Mo.

Like vilkår
For det er ingen tvil om at det er nettopp EU-kommisjonen som har ansvar for å sørge for felles og like konkurransevilkår.

Geir A. Mo. Foto: Stig Odenrud Geir A. Mo. Foto: Stig Odenrud

– Det vi ser nå, i Europa, men også i Norge, er en frustrasjon over kommisjonens manglende handlingskraft. Det er ikke ideelt at vi har en slik situasjon, men det er et uttrykk for at alt ikke er som det skal, sier Mo.

– De ureale og ulovlige tilstandene som hersker på veiene nå har pågått alt for lenge. Det blir verre og verre, og det skjer i alle fall ingenting om vi sitter med hendene i fanget, poengterer NLF-sjefen.

Opptrapping nødvendig
Han er krystallklar på at det er behov for en opptrapping i kampen mot sosial dumping med underbetalt og utnyttet arbeidskraft fra Øst-Europa.

– Vi kan bare håpe at den franske holdningen bringer bensin til EU-bålet, og at kommisjonen snart skjønner alvoret. Vi trenger det hvis det skal være mulig å håndtere godstrafikken på en sikker måte, og ikke minst sørge for levelige betingelser for norske seriøse transportører, sier Geir A. Mo.