- Vi ønsker å stimulere til en mer miljøvennlig nyttetransport med lastebil i Norge. Derfor er denne avtalen viktig. Statoil Fuel & Retail har vist seg som en pioner på miljøvennlig drivstoff, og har i dag en svært interessant fornybar biodiesel på markedet, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Kan fjerne 350 000 tonn CO2 med dagens teknologi

Veitrafikken står i dag for 19 prosent av det totale CO2-utslippet i Norge. NLF erkjenner at nyttetransport med lastebil representerer en vesentlig andel av dette.

- Våre medlemmer bruker 180 millioner liter Statoil-diesel hvert år. Hvis samtlige byttet til Statoils syntetiske biodiesel HVO100 i dag, ville vi ha redusert utslippet mellom 65-85 prosent over natta avhengig av råvare. Det tilsvarer rundt 350 000 tonn CO2, forklarer Mo.

- Hvilket drivstoff medlemmene våre fyller på tanken har veldig mye å si for miljøet, både for globale og lokale utslipp i Norge. Ved å påvirke lastebileiere til å velge fornybart fremfor fossilt drivstoff, kan veien mot å nå klimamålet i 2030 bli veldig mye enklere, sier NLF-sjefen.

Markedslederen Statoil Fuel & Retail er stolte av samarbeidet med Norges Lastebileier-Forbund.

- Norges Lastebileier-Forbund har mange medlemmer og er en spennende og nytenkende samarbeidspartner. NLF bidrar til at vi utvikler oss - mange av våre nye produkter og tjenester er utviklet basert på innspill fra NLF. Det samme gjelder lokalisering av nye stasjoner og truckanlegg, som for eksempel Kjerlingland utenfor Lillesand som åpner i månedsskiftet januar - februar, sier norgessjefen i Statoil Fuel & Retail, Thomas Støkken. Han legger til at det har vært vekst i avtalen i alle de 22 årene NLF og Statoil har samarbeidet.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, er godt fornøyd med avtalen. Foto: Stein Inge Stølen Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, er godt fornøyd med avtalen. Foto: Stein Inge Stølen

En milliard liter diesel i avtaleperioden

Avtalen er fem-årig og omfatter diesel over kort og diesel i bulk, AdBlue som bidrar til å redusere NOx-utslippene, samt smøreoljer og kjemi. Blant andre fordeler NLF-medlemmene får er gunstige tilbud på sunn veimat og gratis kaffe gjennom Truck Deal, samt den populære Statoilkoppen.

Geir A. Mo understreker viktigheten av å anerkjenne avtalens omfang. På fem år vil NLF-medlemmene ha brukt over en milliard liter Statoil-diesel. Med fossilt drivstoff vil det føre til et totalt CO2-utslipp på 2,4 millioner tonn. Dette kan altså reduseres betraktelig hvis forholdene legges til rette.

Fungerer like bra som tradisjonell diesel

Det har skjedd en rivende utvikling på biodieselfronten de siste årene. Produktet Statoil leverer i dag er godkjent av de største lastebilprodusentene for bruk på dieselmotorer uten noen videre tilpasninger. HVO100 er et syntetisk drivstoff basert på biologisk avfall som har de samme egenskapene som tradisjonell diesel. HVO kan også benyttes i kombinasjon med andre typer diesel, både fossil og fornybar. Kombinert med motorteknologien som sitter i dagens Euro VI-lastebiler er utslippene helt marginale. NOx-utslippet er allerede redusert til et absolutt minimum takket være nye rensesystemer, noe som gjør lastebiler langt mindre skadelig for lokalmiljøet enn dagens dieselpersonbiler.

HVO er allerede tilgjengelig på flere av Statoils stasjoner. Foto: Tore Bendiksen HVO er allerede tilgjengelig på flere av Statoils stasjoner. Foto: Tore Bendiksen

Fakta om HVO (Hydrogenert vegetabilsk olje)

HVO100 er 100 prosent syntetisk biodiesel (Hydrogenert Vegetabilsk Olje), basert på vegetabilske oljer, eller animalsk fett, som under prosessingen tilføres hydrogen. I praksis skapes et drivstoff med hydrokarbonkjeder, som er en kopi av fossilbasert diesel, men som er vesentlig renere - og fornybar. Blandingsforholdet mellom vegetabilsk olje og animalsk fett varierer fra parti til parti.

Fordeler med HVO100

  • CO2: Ned 65-85 prosent avhengig av råvare
  • NOx: Ned inntil 10 prosent
  • Partikler: Ned inntil 10 prosent
  • Reduserer utslipp av helseskadelige stoffer som polyaromater, aldehyder, benzen og 1,3-butadien.

* Personbiler er så langt ikke godkjent for HVO100. Bruk av HVO100 i personbiler der motorprodusenten ikke ettertrykkelig har godkjent bruk av dette drivstoffet, kan gå på bekostning av motorens garantiordning dersom noe går galt.

Les mer om biodiesel her!