Kielseminaret er en ideell måte å starte et nytt transportår. Her får du faglig påfyll fra oss internt i NLF og eksternt av dyktige forelesere. Temaene for 2016-seminaret er nå spikret.

Ikke påmeldt? Gjør det her!

Slik blir innholdet:

Fredag 15.1.16

11.00 - Møtestart og velkomst

11.20 - EUs arbeid med ny vegpakke

Adgang til markedet, kabotasje, kombinerte transporter, yrkessjåfør-kompetanse, kjøre- og hviletid, veiprising, krav til varebiler mm. Delegasjonsleder Michael Nielsen, IRUs EU-delegasjon i Brussel

12.05 - Arbeidstilsynets transportsatsing

Erfaring med økt tilsynssatsing, trepartssamarbeidet, tilsyn og kontroll av minstelønn/allmenngjort tariffavtale. Regiondirektør Kjell Haugen, Arbeidstilsynet

12.25 - Transport av gods på vei – status og muligheter

Administrerende direktør Geir A. Mo

12.40 - Politisk debatt: Nasjonal transportplan – ny runde rundt hjørnet

Godstransportanalysen – hvordan ser virkeligheten ut nå, etter at analysen er gjort? Hvilke viktige grep må tas i transportpolitikken?

- Veiinvesteringer, veivedlikehold, Veiselskapet, Vegtilsynet, Nestleder i Transportkomiteen, Eirik Sivertsen, Ap, møter statssekretær Tom Cato Karlsen.

13.30 - Lunsj

14.30 - Statens vegvesens satsing på tilsyn og kontroll

Gir nye verktøy mer effektive kontroller? Muligheter med ny veistasjon i Åsane. Jan Tore Odd, avd.direktør, Trafikant- og kjøretøyavd., SVV, Region vest

14.50 - Transportkjøpernes krav og forventninger til transportøren

15.10 - Profesjonalisering av transportør – Hva kan NLF og samarbeidspartnerne bidra med?

NLFs Markedsavdeling - ISO-sertifisering, KMV, PRS, Fair Transport, Kjell Olafsrud

Transportkompetanse, Statoil, IF, Nordea, Dekkmann, Telenor. Kompetanseheving, kalkyler, kvalitativt gode innsatsfaktorer, hensiktsmessige tjenester, riktige priser

16.30 - Pause

16.45 - Miljø og klima – har vi løst utfordringene i veitransporten? Seniorrådgiver næringspolitikk Thorleif Foss

17.15 - Tema Juss NLF-Advokatene

17.45 - NLF i 2016 Administrerende direktør Geir A. Mo

18.00 - SLUTT DAG 1

20.30 - Middag i Restaurant Grand Buffet, forut på Dekk 6.

Lørdag 16.1.16

14.00 - ITS-utviklingen: hvor går veien? – selvkjørende kjøretøy mm. Daglig leder Trond Hovland, ITS Norge

14.20 - Teknisk time

Jan-Yngvar Tømmerholt, leder NLFs tekniske faggruppe, Elin Nordby, SVV Vegdirektoratet

  • Økt vogntogvekt – fordel for hvem? Praktiske konsekvenser?
  • Modulvogntog – permanent ordning – hvilken løsning passer best for meg? - Hvor kan jeg kjøre og ikke minst, hvor skal jeg parkere?
  • Snart 2. sesongen med krav til vinterdekk – hvilke erfaringer har vi og hva sier bergerne?
  • Elektronisk stabilitetskontroll på tilhengere – hvordan passer det i hverdagen?
  • Kjøring med lengde/bredde/vekt utover normaltransport.

15.30 - Pause

15.45 - Gruppearbeid:

  • Sikkerhet – tunneler, opplæring, holdninger, praksis, kontroller, fysiske tiltak
  • Kompetanse – revisjon av yrkessjåførdirektivet – hva mener vi det er viktig å spille inn overfor EU ifm revisjon av regelverket.
  • NLFs nye veipolitiske hefte – drøfte evt endringer i policy. Grupper med ulike tema i hver gruppe

16.45 - Presentasjon av gruppearbeidet: Tre grupper presenterer sine konklusjoner

17. 00 - Oppsummering og møteslutt

21.00 - Middag i Oceanic à la Carte, akter Dekk 6.

Søndag 17.1.16

10.00 - Ankomst Oslo

Vel møtt!

Påmeldingsskjema finner du her