Budskapet ble offentliggjort i en fersk pressemelding fra Volvo Norge AS. De har gjennomført en felttest i Sverige sammen med Renova, DHL Freight og drivstoffleverandøren OKQ8 for å se hvordan 100 prosent ren HVO ( hydrogenert vegetabilsk olje) påvirker motor og drivverk. 

- Felttesten viser at HVO fungerer utmerket i våre motorer og kan benyttes under de samme forutsetninger som gjelder for tradisjonell diesel. Det går også bra å blande diesel og HVO, sier Tobias Bergman, produktsjef for alternative drivstoff og hybrider i Volvo Trucks.

I pressemeldingen understreker Volvo viktigheten av å skille mellom første- og andregenerasjons HVO. Egenskapene i generasjon 1-dieselen (som går under fellesbetegnelsen FAME) gjør at man, som tidligere, må bestille bilene med egne spesifikasjoner for dette.

Statoil leverer allerede et fullverdig biodrivstoff til tungbil. HVO100 selges på flere stasjoner landet rundt. Foto: Stein Inge Stølen Statoil leverer allerede et fullverdig biodrivstoff til tungbil. HVO100 selges på flere stasjoner landet rundt. Foto: Stein Inge Stølen

HVO100 oppfyller generasjon 2-krav

Statoil lanserte nylig sitt syntetiske biodrivstoff HVO100 som innehar de samme bruksegenskapene som tradisjonell diesel. Dette er basert på en kombinasjon av slakteavfall og vegetabilske oljer og er også konkurransedyktig på pris. Ved siste sjekk kostet HVO100 omtrent 50 øre mer per liter enn tradisjonell diesel (ikke korrigert for eventuelle prisavtaler og rabatter).

Les mer om fornybar diesel her!