Saken ble omtalt i gårsdagens utgave av Frostingen og er et av mange eksempler på fylkesveger i fritt forfall. Lastebileier Olav Skarsbakk arrangerte en demonstrasjon for lokalavisen for å vise hvilken risiko de tar hver gang de ferdes på strekningen.

Med en helling på 10 grader kan et vogntog fort bli farlig ustabilt. Foto: Anders Vinje / Frostingen Med en helling på 10 grader kan et vogntog fort bli farlig ustabilt. Foto: Anders Vinje / Frostingen

Må kjøre midt i vegen

For at en veg skal være i forskriftsmessig stand, skal det ikke være mer enn tre prosents helling fra midten av vegen og ut, ifølge Statens vegvesens retningslinjer. Ved demonstrasjonen viser Skarsbakk at hellingen på Fylkesveg 753 ved dette stedet faktisk er hele 10 prosent. Dette har store konsekvenser for lastebilene.

- Hvis vi kjører med henger, er vi nødt til å legge oss midt i veien for å unngå velt. Vi som kjører her ofte, er kjent med forholdene og vet hvordan vi bør plassere lastebilen. Verre er det for de som kjører her for første gang, sier han.

Her ble det målt nærmere en meter i avstandsforskjell fra nederst til øverst mellom lastebilene. Foto: Anders Vinje / Frostingen Her ble det målt nærmere en meter i avstandsforskjell fra nederst til øverst mellom lastebilene. Foto: Anders Vinje / Frostingen

Frykter ulykker med buss mot lastebil

Skarsbakk er spesielt bekymret for busstrafikken. 12 ganger daglig passerer rutebilene på strekningen, gjerne med opptil 40 skolebarn. Hvis disse møter en lastebil som kjører midt i vegen på grunn av hellingen, kan det oppstå farlige situasjoner. Enten i form av en møteulykke, eller ved at lastebilen velter.

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forening, Geir A. Mo, forteller at dette slett ikke er et unikt tilfelle.

- Det er et enormt etterslep på vedlikeholdet langs norske veger. Transportetatenes NTP-forslag tar høyde for noe av etterslepet på riks- og europavegene, men i mellomtiden har fylkesvegene blitt glemt i budsjettene, sier Mo.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, har lenge etterlyst et eget nasjonalt program for å ta igjen etterslepet på fylkesvegene. Foto: NLF Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, har lenge etterlyst et eget nasjonalt program for å ta igjen etterslepet på fylkesvegene. Foto: NLF

Trenger et nasjonalt fylkesvegprogram

Grunnlaget fra etatene viser til et behov for drift og vedlikehold på fylkesvegnettet på 129 milliarder i perioden 2018-2029. Kommunenes Sentralforbund (KS) har uttalt at fylkeskommunene med dagens rammer ligger an til en underfinansiering på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner hvert år.

- Det er helt nødvendig å få på plass et eget nasjonalt program for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene, sier NLF-direktøren.

Dette er fylkesråden for samferdsel i Nord-Trøndelag (NT) Frode Revhaug (H), enig i.

- Det er tre tusen kilometer med fylkesveger i Nord-Trøndelag, og mange av disse har vedlikeholdsbehov. Vi arbeider for større rammeoverføringer til vei, slik at vi kan gjøre noe med dette, forteller fylkesråden.

I disse dager holder fylkeskommunen på med forarbeidet rundt ny fylkesvegplan, som vil være gjeldende fra 2018. Revhaug har invitert alle kommunene i fylket til dialog, og starter arbeidet nå denne uka.

- Det er viktig at lastebilnæringen og næringslivet også benytter seg av denne muligheten, og kommer med innspill og synspunkt, sier Revhaug.

Les artikkelen på Frostingen.no (krever innlogging)