Dommen ble fulgt av en uttalelse fra EUs konkurransekommisjonær, Margrethe Vestager: 

- I dag har vi sendt et signal ved å iføre en rekordbot for svært alvorlige lovbrudd. Det er over 30 millioner lastebiler på europeiske veier. Disse står for rundt tre fjerdedeler av all godstransport på vei i Europa og spiller en viktig rolle i den europeiske økonomien. Det er ikke akseptabelt at MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco og DAF, som sammen står for 90 prosent av alle mellomstore og store lastebiler som produseres i Europa, har drevet med kartellvirksomhet i stedet for å konkurrere fritt med hverandre.

Pågikk i 14 år

Vestager forklarer videre at virksomheten pågikk i minst 14 år, fra 1997 til 2011, og innebar prissamarbeid i tillegg til å skyve kostnadene ved utvikling av ny miljøteknologi over på lastebilkjøperne. Dette gjelder for utvikling av kjøretøy etter Euro III-, Euro IV-, Euro V- og Euro VI-standard.

Bøtesatsene er bestemt etter totale salgstall av mellomstore og store lastebiler, alvorlighetsgraden av lovbruddet både i omfang og tidsintervall, samt samarbeid under etterforskningen. MAN er innvilget full immunitet, siden det var de som avslørte kartellvirksomheten i utgangspunktet. De slipper derfor unna en potensiell bot på 1,2 milliarder Euro.

Ingen overraskelse

Lastebilgigantene har imidlertid vært godt forberedt på dommen og har allerede satt av betydelige summer til betaling av bøtene.

Totalsummen av samtlige bøter havner på over 2,9 milliarder Euro, eller rundt 27,4 milliarder kroner etter dagens kurs. Disse blir fordelt på følgende vis:

Volvo / Renault: € 670 448 000 - 40 prosent strafferabatt

Daimler: € 1 008 766 000 - 30 prosent strafferabatt

Iveco: € 494 606 000 - 10 prosent strafferabatt

DAF: € 752 679 - ingen strafferabatt

MAN: Ingen bot