Bombrikketallene ble publisert i en pressemelding tirsdag denne uken. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ser dette som en viktig seier.

– Vi ønsker at norske transportører skal konkurrere på rettferdige vilkår mot utenlandske transportører. Derfor har vi skjerpet en del krav til næringen, samtidig som vi har økt kontrollvirksomheten og reaksjonene betydelig. En viktig forutsetning er krav om obligatorisk brikke. Skal vi først ha bompenger, må vi sikre at alle i transportnæringen betaler sin andel, noe annet vil være svært konkurransevridende, sier Solvik-Olsen.

I meldingen oppgis flere interessante tall. Per 1. april 2016 var det 179 552 utenlandskregistrerte tunge kjøretøy med AutoPASS-avtale. 97 prosent av disse betaler også fakturaen, ifølge Samferdselsdepartementet. Vegvesenets statistikk viser samtidig at bare 1 prosent av kontrollerte lastebiler mangler bombrikke.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og NLF-direktør Geir A. Mo. Bildet er tatt i en tidligere sammenheng. Foto: Tore Bendiksen Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og NLF-direktør Geir A. Mo. Bildet er tatt i en tidligere sammenheng. Foto: Tore Bendiksen

Ønsker nærmere gjennomgang

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, gleder seg over tallene. Samtidig vil han gjerne gå grundigere til verks og analysere kildematerialet.

- Dette har vært en viktig kampsak for oss, derfor må vi være ekstra nøye med å undersøke faktagrunnlaget. Det skylder vi våre medlemmer, som i en årrekke har opplevd frustrasjonen av å betale bompenger mens konkurrentene sniker seg unna.

NLF ønsker blant annet å finne ut hvilke kjøretøy som dekkes av statistikken. Både bobiler, varebiler og busser er underlagt kravet om obligatorisk bombrikke. Utenlandske lastebiler ligger nesten utelukkende i kategorien 16 tonn og over.

Norges Lastebileier-Forbund har fått bekreftet fra departementet at det vil bli anledning til nærmere gjennomgang av materialet.

- Vi skal ha et møte med politisk ledelse der vi får se grundigere på tallgrunnlaget, sannsynligvis i løpet av neste uke, sier Mo. 

Forhåndsbetaling like aktuelt

Samtidig som nyheten gir grunn til optimisme rundt det obligatoriske bombrikkesystemet, lirer ikke NLF-direktøren på kravet om forhåndsbetaling.

- Dette styrker argumentasjonen for å innføre forhåndsbetaling. Ikke bare får du luket bort de siste tre prosentene, men en vil også lette det byråkratiske trykket betraktelig hos bompengeselskapene. Jo flere som betaler, jo mer jobb er det å administrere innbetalingen. Med forhåndsbetaling vil alt gå på automatikk, avslutter Mo.