En av de dystre oppgavene som alle samferdselsrelaterte organisasjoner tar for seg hvert nyttår, er å se på ulykkesstatistikken for året som gikk. Det er aldri lystbetont å telle skader og dødsfall, spesielt ikke når det er snakk om store antall som burde ha vært unngått.

Dette blir heldigvis et sjeldnere og sjeldnere syn på norske veier. Det har aldri vært så få lastebilulykker som i 2015. Foto: Tore Bendiksen Dette blir heldigvis et sjeldnere og sjeldnere syn på norske veier. Det har aldri vært så få lastebilulykker som i 2015. Foto: Tore Bendiksen

Et historisk minimum

Heldigvis har vi sett en svært positiv trend de siste årene, både i trafikken generelt og i tungtransporten spesielt. Alle pilene peker nedover og indikerer at vi går inn i 2016 med rekordfå ulykker med skader og dødsfall bak oss i fjor. De endelige tallene er enda ikke klare, men her er SSBs tall til og med 01.12.2015. (Vi har tatt oss friheten av å legge til en dødsulykke som ble registrert i midten av desember.)

Halvering på to år

Det er svært gledelig å se at antall ulykker har falt fra 233 i 2013 til 121 i fjor (sistnevnte tall blir ikke bekreftet før senere i januar). Antall skadde er også mer enn halvert, fra 287 i 2013 til 134 i fjor. Totalt mistet 15 mennesker livet i ulykker hvor vogntog var involvert. Dette er tre ganger færre enn i toppåret 2006, da hele 45 mennesker omkom. Hvis denne tendensen fortsetter, er det ikke umulig at vi reduserer antall drepte til null i løpet av de nærmeste årene.

Forebyggende arbeid er viktig

NLF jobber med trafikksikkerhet i alle ledd, fra forebygging og holdningsskapende arbeid til akutthjelp og ettervern. Gjennom prosjektet  Venner på veien gjør vi første- og andreklassinger tryggere i trafikken slik at risikoen for ulykker hvor fotgjengere er involvert reduseres. Samtidig jobber vi fortløpende med transportfirmaer og lastebilsjåfører i programmet  På riktig side, hvor trafikksikkerhetsavtaler inngås mellom bedrifter og sjåfører. 

Kollegahjelpen - når tankene er tunge

Noe av det viktigste vi gjør, er å støtte og følge opp sjåfører som har hatt traumatiske opplevelser på veien, enten i form av ulykker, kriminalitet eller andre hendelser. Ved å ringe  Kollegahjelpen på telefon 415 44 400 kan du prate med en av våre frivillige sjåførkontakter. Medlemskap i NLF er ikke påkrevd og alle i kollegahjelp-teamet er pålagt taushetsplikt.