T. Stene Transport kjøpte en TSR jumbotilhenger (fra leverandør TSR Special Trailers b.v Nederland) med uttrekk og hydraulisk sving på andre og tredje aksling. Prisen var 96 000 euro og leveransen skjedde 5. april 2011 via en norsk agent. Første klage kom allerede åtte dager senere og siden har hengerkjøpet og alle reklamasjonene vært et økonomisk mareritt for den norske transportøren.

Konstruksjonsfeil

Tegningene som viste hvor langt det skulle være fra kingpin til styreenhet ble sendt fra TSR Trailers til VSE (Vehicle Systems Engineering B.V) i forkant av kjøpet. Men disse ble ikke fulgt under konstruksjonen av hengeren. Kabler slet seg og varsellamper lyste. Unormal dekkslitasje ble synlig umiddelbart, og styringsenhetens manglende funksjoner ble etter hvert avdekket. I koblingsboksen irret ledninger, fordi denne var feilmontert i forhold til akslinger. Batteriboksen fyltes med vann, noe som førte til kortslutning og batteribytte. Instruksjonsbok fulgte heller ikke med, dermed ble ikke nødvendige serviceintervaller fulgt.

Men dette var bare starten.

En batterikasse full av vann er dårlig nytt på en tilhenger stappet av viktig elektronikk. Foto: T. Stene Transport En batterikasse full av vann er dårlig nytt på en tilhenger stappet av viktig elektronikk. Foto: T. Stene Transport

Her er feilene som dukket opp i garantitiden:

 • 05.04.2011: Henger blir levert til T. Stene Transport AS.
 • 13.04.2011: Henger kjørt til Horten da svingen sluttet å fungere.
 • 18.04.2011: Det blir konstatert defekt O-ring i hydraulikkpumpe.
 • 04.05.2011: Fjernkontroll slutter å virke. Ingen kontakt med mottaker ved uttrekk på henger. Antenne flyttes frem, men systemet fungerer ikke tilfredsstillende.
 • 12.09.2011: På Scaniaverksted i Førde. Henger drar mot høyre. Justert og kontrollert andre og tredje aksling.
 • 14.12.2011. Til Horten for å skifte hele radiostyringen. Etter dette fungerer radiokontrollen tilfredsstillende.
 • 06.06.2012: Fjærbolt på venstre side av tredje aksling løsnet. Skiftet foring og bolt. Lasermålt etc.
 • 06.07.2012: Styrestag tredje aksling løsnet i fart. Scania i Førde forsøker å hjelpe. Funn av løs fjærbolt på høyre side. Styrestag og endeledd må skiftes.
 • 22.08.2012: Styrestag og endeledd skiftet ved VBK i Horten.
 • 31.08.2012: Fjærbolt og foring høyre side skiftet ved Scania Førde, aksling justert.
 • 26.09.2012: Fjærbolt på venstre side løsnet.

Tore Stene har gitt opp håpet om økonomisk kompensasjon. Foto: Tore Bendiksen Tore Stene har gitt opp håpet om økonomisk kompensasjon. Foto: Tore Bendiksen

Uegnet for norske forhold

Problemene for T. Stene Transport og den nederlandske hengeren utviklet seg.

– Det viser seg at TSR-tralla har mangler som gjør den enda mer trafikkfarlig. Muligens ville den kunne klare seg på gode mellomeuropeiske veier, men ikke belastningene fra norske forhold. Innfestningen av kingpinnen sprakk, sier Stene.

Les også:  Retten opphevet førerkortbeslag

– Vi ser helt tydelig hvordan sveisen er gjort, og det er ikke av en standard som ville blitt godtatt i Norge. Vekten på tralla viser seg dessuten å være høyere enn det som ble registrert i papirene. Det var bare et spørsmål om tid før tralla ville hekte seg av trekkvogna. At ikke det skjedde et uhell på veien i høy fart er svært heldig, sier Tore Stene. Han forteller videre at han har betalt store summer for å holde hengeren i drift, men at den fortsatt er usikker å bruke fordi det stadig dukker opp nye feil og mangler.

Kingbolten hadde mangelfull sveising og sviktet. Foto: T. Stene Transport Kingbolten hadde mangelfull sveising og sviktet. Foto: T. Stene Transport

Hadde denne løsnet i fart, kunne følgene ha blitt fatale. Foto: T. Stene Transport Hadde denne løsnet i fart, kunne følgene ha blitt fatale. Foto: T. Stene Transport

Kjøp i Norge og unngå hodepinen

– Å kjøpe en spesialprodusert tilhenger fra kjente norske leverandører og produsenter kan være mer kostbart i kjøpsøyeblikket, men det kan likevel lønne seg på sikt, sier NLF-advokat Morten Alexander Pedersen. Han mener alle NLF-medlemmer bør skrive rådet bak øret.

Morten A. Pedersen (til høyre) og resten av NLF-advokatene anbefaler å kjøpe utstyr i Norge for å gi trygge garantiforhold. Foto: Tore Bendiksen Morten A. Pedersen (til høyre) og resten av NLF-advokatene anbefaler å kjøpe utstyr i Norge for å gi trygge garantiforhold. Foto: Tore Bendiksen

Les mer om NLF-advokatene her