Ulovlig mobilbruk bak rattet er et problem som bare vokser og vokser. Sosiale medier, tekstmeldinger, telefonsamtaler og media-avspilling; smarttelefonen har blitt et sentralt objekt i alles liv - dessverre er ikke dette alltid forenlig med god sikkerhetskultur på vegen.

Dette er et altfor vanlig syn blant norske yrkessjåfører. Løsninger som SafeDrivePod kan være en god måte å redusere ulovlig mobilbruk blant sjåfører. Foto: Stein Inge Stølen Dette er et altfor vanlig syn blant norske yrkessjåfører. Løsninger som SafeDrivePod kan være en god måte å redusere ulovlig mobilbruk blant sjåfører. Foto: Stein Inge Stølen

Sanksjoner er ikke nok

Høyere bøtesatser for bruk av ikke-håndholdte mobiltjenester og andre apparater i bilen som tar fokuset vekk fra kjøringen er ett av virkemidlene som nå er innført. Men det ser ut til at det ikke er nok til å snu trenden. Tall fra If og Norstat antyder at stadig flere benytter seg av smarttelefonen bak rattet, selv yrkessjåfører med ansvar for kjøretøy på flerfoldige titalls tonn.

En enkel løsning på problemet er nå i ferd med å bli tilgjengelig på markedet: Nyvinningen SafeDrivePod er en liten kloss på størrelse med en tikroning som monteres i kjøretøyet som filtrerer alle mobilsignaler. I kombinasjon med en app som lastes ned på mobilen hindrer den uønsket bruk av smarttelefoner mens kjøretøyet er i bevegelse. Så fort bilen ruller, låses skjermen på telefonen og alle signaler inn til enheten rutes via SafeDrivePod.

Denne lille dingsen filtrerer mobilsignalene og avgjør om og hvordan du skal motta og sende informasjon mens du kjører. Foto: SafeDrivePod Denne lille dingsen filtrerer mobilsignalene og avgjør om og hvordan du skal motta og sende informasjon mens du kjører. Foto: SafeDrivePod

Kan fortsatt ta imot samtaler

All fysisk kontakt med smarttelefonen elimineres derfor på effektivt vis. Det er fortsatt mulig å benytte seg av håndfrie tjenester, som å foreta telefonsamtaler og spille av musikk, så lenge dette kan gjøres via kjøretøyets Bluetooth-system. Så fort bilen har stått i ro i mer enn 30 sekunder låses mobilskjermen opp.

Ved bruk i kjøretøyflåter med trafikkstyring kan kjøretøyansvarlig bli varslet hvis en sjåfør fjerner app-en fra telefonen eller på andre måter overstyrer låsemekanismen. Skjer dette flere ganger, kan også forsikringsselskapet motta en bekymringsmelding fra systemet.

- Dette er et genialt virkemiddel for bedrifter som ønsker å styrke sin trafikksikkerhetstankegang, sier prosjektleder i NLFs holdningsprogram På riktig side, Jens Olaf Rud. Han er en av pådriverne for å implementere SafeDrivePod eller lignende løsninger i norske kjøretøy. I disse dager settes det i gang et pilotprosjekt sammen med en medlemsbedrift for å teste ut patentet i norske lastebiler. Resultater fra prosjektet kan du lese i NLF-Magasinet om kort tid.

Prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF ønsker å eliminere ulovlig mobilbruk blant yrkessjåfører. Foto: Stig Odenrud Prosjektleder Jens Olaf Rud i NLF ønsker å eliminere ulovlig mobilbruk blant yrkessjåfører. Foto: Stig Odenrud

Les også: Tøffere kriminalitet - flere anmeldelser