Det var en grov underdimensjonering av en skjøt som førte til at Perkolo bru kollapset da en tømmerbil kjørte over den 17. februar i år. Nå innrømmer Statens vegvesen at feilen burde vært fanget opp på et tidligere tidspunkt.

Les også: Stenger tre limtrebruer etter kollaps

Skjerper rutinene

- Det er alvorlig at denne feilen ikke ble fanget opp i kontrollkjeden, sier direktør i Vegdirektoratet Marit Brandtsegg.

Hun erkjenner at det ikke er gjort en god nok jobb med tanke på kontrollansvaret, og lover at rutinene nå skal skjerpes.

- Hendelsen avdekker en svikt i systemet knyttet til kontroll av bruprosjekteringen. Det tar vi på høyeste alvor og vil sette i gang tiltak for å hindre at liknende skjer i fremtiden.

Hun mener dokumentasjonen må bli mer håndterbar. Til Perkolo bru alene er det laget 1 236 sider med dokumentasjon.

- Det er viktig at vi nå tar en kritisk gjennomgang av dokumentasjonen knyttet til denne typen av prosjekter og at vi tilpasser både mengde og innhold til det vi skal oppnå, sier hun.

Flere feil

I rapporten konkluderer man med at det var den dårlige skjøten som førte til at broen kollapset, men den peker også på andre feil. Blant disse er det blant annet påvist svakheter ved sveisesystemet. Det er uvisst om disse svakhetene skal ha hatt noe med kollapsen å gjøre.

I alt finnes det 55 vegbruer og 70 gangbruer av tre i Norge. Brantsegg understreker at disse bruene er sikre å ferdes på.