Tilhengere er mer utsatt for feil på ABS-anlegget enn selve lastebilen. Dette har ofte sammenheng med manglende vedlikehold og problemer med kontakt mellom henger og bil, samt spenningsproblemer.

En tilhenger som sklir ut kan få katastrofale konsekvenser for møtende bilister. Foto: Skjermdump En tilhenger som sklir ut kan få katastrofale konsekvenser for møtende bilister. Foto: Skjermdump

Skal fungere like godt som på bilen

- I utgangspunktet skal det ikke være noe vanskeligere å få ABS på tilhenger til å fungere like godt som på bil, men en utfordring kan være at det oppstår spenningsfall som følge at man er lengre unna batterier og kontakter, sier teknisk rådgiver i NLF Rune Damm.

Gult ABS-ikon på tilhenger, rødt ikon på bil

Mange overser dessverre meldinger om ABS-feil på tilhengere. Noe av grunnen kan være at lastebilenes varslingssystemer indikerer feil ved tilhengerens ABS-system med et gult ikon, og feil på bilens ABS-system med rødt ikon. Tradisjonelt betyr gjerne gult ikon at feilen ikke krever umiddelbart tilsyn, mens rødt ikon er synonymt med driftsstans og utbedring ved første anledning. Her bør imidlertid gult ABS-ikon tas svært alvorlig, spesielt på vinterføre.

Skiftende vær og føreforholdene med kulde, slaps, salting og lignende er krevende, men en spray med WR40 eller lignende i strømkontaktene jevnlig mellom bil og henger for å hindre korrosjon gjør ofte susen.

Les også:  Vinterdekk skaper forvirring: Her er ekspertens råd