Det er mange ting en bør huske på før du søker om transportløyve.

Det første og viktigste er politiattest. Men dette skal du ikke nødvendigvis bare skaffe til deg selv.

For eksempel skal politiattest leveres både på transportleder og firma (org nr.).

I tillegg er disse punktene viktige:

  • Attest på betalt skatt og mva. skal leveres på firma (org nr.)
  • Dersom firmaet er under 1 år så må det også leveres attest på betalt skatt og mva. på daglig leder
  • Alle attester må være under tre måneder gamle

Kan være ferdig behandlet på en uke

Nasjonal transportløyveseksjon i Leikanger sier dette om behandlingstid:

"Når vi har mottat alle nødvendige papirer er behandlingstiden på fra to til fire uker."

Politiet har lovet å få ned behandlingstiden på attester. I fjor høst var denne oppe i 7-8 uker. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Politiet har lovet å få ned behandlingstiden på attester. I fjor høst var denne oppe i 7-8 uker. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Les også: Kortere ventetid på politiattest

Behandlingstiden hos politiet har lenge vært en flaskehals, men også denne er på veg ned. Nå skal det kun være to ukers saksbehandlertid på politiattester, ifølge politiets egne nettsider.

Det er også viktig at transportør starter søknadsprosessen i god tid med tanke på det overforstående og eventuelt kontakter oss dersom det er noe de lurer på eller er usikker på. NLF vil informere og hjelpe til så godt vi kan.

Ta kontakt med ditt lokale NLF-kontor for veiledning.