- Hovedformålet med denne typen driftsfinansiering er å øke lønnsomheten og likviditeten i bedriften, sier Pål Bratlien som er salgssjef hos Nordea.

Han mener flere transportselskaper bør vurdere denne formen for finansiering.

Tar over fakturaoppfølgingen

- Enkelt forklart fungerer denne finansieringsformen ved at vi tar over ansvaret for fakturahåndteringen. På den måten frigjøres både kapital og personalressurser i økonomiavdelingen fordi man slipper å konsentrere seg om fakturaoppfølging – den jobben tar vi, forklarer Bratlien.

Han sier at kunden får 80 prosent av fakturaens pålydende idet den oversendes elektronisk til Nordea, og at de resterende 20 prosentene betales når fakturaen er betalt i sin helhet.

Øker likviditeten

Og akkurat det har flere fordeler. En av dem er økt likviditet og bedre pengestrøm i bedriften – men også en økt mulighet for inntjening.

- Det er en sannhet at mange betaler regningene for sent. Mange mindre bedrifter ser gjennom fingrene med det, spesielt dersom kundeforholdet ellers er godt. I gjennomsnitt betaler kundene fem dager etter forfall inn til Nordea. Dette kan gi en stor likviditetsgevinst da mange kunder betaler vesentlig senere når bedriften selv følger opp.

I tillegg krever Nordea inn forsinkelsesrente på vegne av bedriften. Dette kan utgjøre betydelige beløp.

Spesialtransport, som for eksempel tank, er spesielt godt egnet for denne typen finansiering, forteller Pål Bratlien i Nordea. Foto: Nordea Spesialtransport, som for eksempel tank, er spesielt godt egnet for denne typen finansiering, forteller Pål Bratlien i Nordea. Foto: Nordea

Ikke for alle

- Driftsfinansiering er ikke for alle. Grovt sett kan vi si at man bør ha en omsetning på over 10 millioner kroner i året og et finansieringsbehov på over en million. Har man en lavere omsetning kan vinningen gå opp i spinningen, sier han.

I tillegg må transporttjenestene være 100 prosent levert og bedriften må utføre hele oppdraget selv.

- Driver man med delfakturering kvalifiserer man ikke til denne formen for driftsfinansiering. Det gjør man heller ikke om man selger transporttjenester primært til private.

Store fordeler

Driftsfinansiering er altså i første rekke et produkt for de større transportbedriftene. Nettopp fordi potensialet er størst hos disse. Ifølge et regnestykke utført av Nordea - hvor man legger til grunn en fakturaomsetning på 35 millioner kroner og 1000 fakturaer i året – kan bedriften øke lønnsomheten med rundt 150 000 kroner årlig.

- Vi ser at flere og flere bedrifter benytter seg av driftsfinansiering, og at det gir store fordeler – ikke minst gjennom at bedriftene får færre kostnader knyttet til fakturahåndtering og bedre tall på bunnlinjen. For transportbedrifter hvor marginene allerede er små, bør det være viktige fordeler å ta med seg, sier Bratlien.

Les også: Slik får din bedrift Enova-støtte