Denne sommeren setter NLF søkelyset på sjåførene som holder Norge i gang når alle andre tar ferie. Hver dag i fellesferien stiller vi noen korte spørsmål til en ny sjåfør for å finne ut hvordan livet på sommerveien er.

Dagens sjåfør: Marcin Wierzbicki (44)

Kommer fra: Polen

Kjøreområde: Oslo sentrum

Kjøretøy: 2013 Volvo FL 240 (Euro VI)

Kjører for: Schenker

Hvor lenge har du kjørt lastebil? 1,5 år

Trives du i yrket? Absolutt! Men det kan være utfordrende å drive varetransport i Oslo sentrum. Det er ikke en jobb for alle.

Forklar! Det er noe nytt som skjer hver eneste dag, veier som stenges uten forvarsel, vareleveringsplasser som plutselig ikke kan brukes... Det er veldig stressende. En må være tilpasningsdyktig!

Hva kunne vært gjort annerledes? Det snakkes om et forbud mot privatbiler innenfor Ring 1. Det hadde vært midt i blinken! Da kunne vi som skal levere varer kommet frem uten problemer.

Hvordan er det å jobbe i Norge i forhold til Polen? Nordmenn og polakker er veldig forskjellige i lynnet. En nordmann er veldig stille av seg, mens polakker ofte er mer oppfarende og eksplosive. Vi jager oss litt mer opp, kan du si. Sjefen min er veldig rolig av seg, jeg skjønner ikke alltid hvordan han får det til!

Hvordan tror du lastebilen ser ut om 10 år? Jeg tror lastebilene vil bli elektriske. Vi ser det allerede på større varebiler, så det er helt naturlig at utviklingen går i den retningen. Det kommer helt sikkert noen nye superbatterier som kan brukes i tyngre kjøretøy.

Hvordan tror du sjåføryrket er om 10 år? Det vil nok bli mer utenlandsk arbeidskraft i Norge. Men detvil bli stadig viktigere å kunne språket. Folk må lære seg norsk, selv om det er vanskelig. Det er viktig å kunne kommunisere godt.

Mange av varene må fraktes til fots den siste etappen. Det gir god trim, men også leveringsutfordringer. Foto: Stein Inge Stølen Mange av varene må fraktes til fots den siste etappen. Det gir god trim, men også leveringsutfordringer. Foto: Stein Inge Stølen