NLFs informasjonsvideo er en del av trafikksikkerhetsprosjektet Venner på veien. På bare få dager har den fått enda flere avspillinger enn til og med Statens vegvesens vellykkede blindsonevideo rettet mot syklister, som har vært en av årets mest vellykkede kampanjer.

- Vi visste at dette var et budskap mange hadde godt av å høre. Derfor er det ekstra gledelig å se at vi traff så bra, sier markedsdirektør Kjell Olafsrud i NLF. Han har ansvaret for prosjektet Venner på veien, hvor frivillige lastebileiere besøker skoler over hele landet og gjennomfører en praktisk og teoretisk undervisning for å øke trafikkunnskapen blant barn i første til tredje klassetrinn.

Aviser, nettsteder, radio og TV

På toppen av disse videovisningene på NLFs Facebook-side kommer visninger i eksterne medier; mer enn 50 aviser, nettsteder, TV- og radiokanaler har omtalt kampanjen. Samlet sett har budskapet nådd ut til de aller fleste i vårt langstrakte land.

Vil eliminere risikoen

Et av de viktigste budskapene i opplæringen er de tre læresetningene som løftes frem i videoen: Stopp, se og vink.

- Tanken er at barn og lastebilsjåfører skal lære å vinke til hverandre ved fotgjengeroverganger, slik at begge er sikre på at de har sett hverandre. Det er alltid sjåføren som har ansvaret for sikkerheten til fotgjengerne rundt kjøretøyet, men på grunn av lastebilens store blindsoner kan det hende at noen fotgjengere rett og slett ikke er synlige. Dette handler ikke om fordeling av ansvar, men om å eliminere risikoen for at det skal oppstå farlige situasjoner, sier Olafsrud.

I 2016 har 1351 elever på 30 skoler fått besøk av en lastebil i skolegården og sett de store blindsonene med egne øyne. Prosjektet fortsetter i 2017, med støtte fra Samferdselsdepartementet, Trygg Trafikk og If.

Hvis du vinker til lastebilsjåføren og han vinker tilbake, er dere sikre på at dere har sett hverandre. Foto: Jan Harry Svendsen Hvis du vinker til lastebilsjåføren og han vinker tilbake, er dere sikre på at dere har sett hverandre. Foto: Jan Harry Svendsen

Les også: - Venner vinker til hverandre