På lørdag stenges hele tunnelen for ferdsel fra klokken 22:00. Mandag morgen klokken 05:00 åpnes den igjen, men bare med ett løp. Slik vil det være frem til prosjektet er ferdig sommeren 2017.

- Vi oppfordrer alle som reiser gjennom området med bil til å vurdere andre reisemåter. La bilen stå, velg kollektivt, sykle eller gå! Må du ta bilen, benytt deg av innfartsparkeringene, reis på andre tidspunkter, og ta gjerne med en nabo eller kollega sier Hilde Ulvik, prosjektleder i Statens vegvesen.

Beregninger fra Vegvesenet antyder at så mange som 3000 biler må fjernes fra traseen for at trafikken skal gå som før.

I tillegg til disse innsnevringene kommer også helg- og nattestenging av andre strekninger på Ring 3 og andre hovedfartsårer. Illustrasjon: Google.com / Stein Inge Stølen I tillegg til disse innsnevringene kommer også helg- og nattestenging av andre strekninger på Ring 3 og andre hovedfartsårer. Illustrasjon: Google.com / Stein Inge Stølen

Går på helsa løs

- Dette påfører transportnæringen voldsomme belastninger, sier fylkesleder i NLF Oslo og Akershus, Harry Nilsen. - Oslotrafikken er blitt en enorm påkjenning både økonomisk og ikke minst helsemessig for sjåførene. Stressnivået øker og det blir enda mer utfordrende å holde seg innenfor kjøre- og hviletidsreglene siden en aldri kan vite med sikkerhet når kjøreturen er over.

Fylkesleder i NLF Oslo & Akershus Harry Nilsen er bekymret for yrkessjåførene i Oslotrafikken. Foto: Tore Bendiksen Fylkesleder i NLF Oslo & Akershus Harry Nilsen er bekymret for yrkessjåførene i Oslotrafikken. Foto: Tore Bendiksen

Foreslår midlertidig endring i bomavgifter

Fylkeslederen foreslår flere konkrete tiltak som kan redusere trafikkmengden og samtidig ivareta nyttetransporten. 

- Vi må få ned trafikkmengden, og da vil et godt tiltak være å øke bomavgiftene for personbiler, sier Nilsen. - Nyttekjøretøy som frakter varer til og fra Oslo har sjelden gode alternativer til disse veiene, og da bør det tilrettelegges for at de får en lettest mulig hverdag.

Han foreslår også en miljørettet bomavgift for næringstrafikken på lang sikt, hvor nyere kjøretøy med Euro VI-teknologi og bruk av HVO-diesel kan belønnes med lavere avgifter.

Stengingen i Brynstunnelen foregår slik:

  • Helstengt mellom lørdag 20. februar kl. 22.00 – mandag 22. februar kl. 05.00
  • Trafikk i ett løp f.o.m mandag 22. februar kl. 05.00 og fram til prosjektet er ferdig sommeren 2017.

Se  trafikkbilde for Brynstunnelen i sanntid  her.