Det er ikke lenge siden vi kunne avsløre nyheten om at Transport 2016 blir den største messen i Norge uansett kategori. Nå er det klart at det ikke bare er størrelsen som blir oppsiktsvekkende, men også engasjementet fra myndighetenes side.

Økt fokus på transportkriminalitet

2016 har blitt et historisk år når det kommer til etatenes innsats mot transportbransjen. Økt kontroll og tilsyn, samt innstramming av regelverk har bidratt til å luke bort verstingene og styrke trafikksikkerheten og konkurransevilkår. Nøkkelen i denne satsingen er et samarbeid på tvers av etatene, noe som demonstreres tydelig under Transport 2016 på Lillestrøm.

- Vi utfyller hverandre svært godt. Ved å stille opp med en felles stand på årets viktigste transportsamling sender vi et tydelig signal til bransjen, sier seniorrådgiver Arvid Mytting i Statens vegvesen.

Få gratis inngang til Transport 2016 her

Geir A. Mo er overbevist om at Transport 2016 blir årets viktigste høydepunkt for transportbransjen. Foto: NLF Geir A. Mo er overbevist om at Transport 2016 blir årets viktigste høydepunkt for transportbransjen. Foto: NLF

En gavepakke til transpornæringen

- Vi skal ikke bare lage en messe hvor lastebiler og bransjeløsninger stilles ut. Vi vil prøve å gjenspeile den moderne transportnæringen, med alle sine utfordringer og problemstillinger. Derfor er det helt naturlig at også etatene er representert med en egen stand, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

NLF har siden høsten 2012 argumentert sterkt for at innsatsen mot transportkriminaliteten må samles i en egen enhet og styrkes. Tidligere i år kunne vi se Statens vegvesens første viktige skritt i denne retningen, nemlig ved å opprette en egen krimenhet. Samtidig har NLF-direktør Geir A. Mo etterlyst et sterkere fokus på den operative biten. At de viktigste etatene nå samles med en egen stand på Transport 2016, lover svært godt i så måte.

- Vi vet at Utrykningspolitiet, Arbeidstilsynet, Skatt Øst og Datatilsynet har sine egne satsinger mot transportbransjen. Jo bedre dialogen mellom etatene er, jo mer effektivt blir arbeidet. Det er ingen tvil om at samarbeidet er sterkere nå enn noen gang tidligere. Derfor gleder vi oss stort til å se etatene på stand under Transport 2016, forteller Mo.

Les også: Transport 2016 slår alle rekorder