Tidligere i år skrev Lastebil.no om økte bompengekostnader på E18 med virkning fra 1. februar. Nå ser vi effekten av disse endringene i praksis.

Et eksempel på dette er bompengeregnskapet til lastebileier Kai Roald Hansen og sønnen Christian Høybakk Hansen. Til tross for å bare være en middels stor bedrift, vil endringene føre til økte bomkostnader på nærmere en halv million kroner. Dette tilsvarer halve resultatet firmaet hadde i 2015.

Christian Høybakk Hansen og faren Kai Roald går tøffe tider i møte hvis bompengerabattordningen fortsetter som nå. Foto: Reidar Retterholt Christian Høybakk Hansen og faren Kai Roald går tøffe tider i møte hvis bompengerabattordningen fortsetter som nå. Foto: Reidar Retterholt

Økning på 80 prosent

Slike forhold harmonerer dårlig med målsetningen i endringsvedtaket, som blant annet ble definert gjennom følgende ordlyd:

«Det legges i begge prosjektene opp til at grunntakstene reduseres slik at gjennomsnittstaksten blir på samme nivå som nå».

- I stedet ser vi at de faktiske kostnadene for mange transportører i realiteten har gått kraftig opp, sier fylkesleder i NLF Aust-Agder, Rita Birkeland. Hun reagerer sterkt på dette og har nå sendt en formell klage til Samferdselsdepartementet, hvor det kreves at taksten settes slik at det ikke blir reelle kostnadsøkninger for nyttekjøretøyer.

Rita Birkeland, fylkesleder i NLF Birkeland, står bak klagebrevet til Samferdselsdepartementet. Foto: Bendiks Transport AS Rita Birkeland, fylkesleder i NLF Birkeland, står bak klagebrevet til Samferdselsdepartementet. Foto: Bendiks Transport AS

Privabilistene skånes, næringstrafikken straffes

"I et lignende prosjekt i Østfold ble også rabatten endret på personbiler. Dette gjør selvfølgelig at det blir raskere nedbetaling på prosjektet. Det vil si at det ikke bare er lastebilen som skal få de økte merkostnadene, men også privatbilismen. Det er igjen for oss helt uforståelig at næringstrafikk skal får økte reelle kostnader, men privatbilismen skal ha samme rabatt som i dag", skriver Birkeland i klagebrevet.

Les mer om endringene i bompengesatsene her

De tre bompasseringene koster til sammen 120 kroner for kjøretøy over 3500 kilo. Grunntakstene forblir uendret, men siden rabattordningen nå fjernes, økes altså kostnadene fra 60 kroner til det dobbelte fra og med 1. februar. Foto: Google Maps De tre bompasseringene koster til sammen 120 kroner for kjøretøy over 3500 kilo. Grunntakstene forblir uendret, men siden rabattordningen nå fjernes, økes altså kostnadene fra 60 kroner til det dobbelte fra og med 1. februar. Foto: Google Maps