I 2015 ble et rekordlavt antall mennesker drept på norske veger. Dessverre ser ikke trenden ut til å gjentas i år: Frem til september har det omkommet 19 flere i trafikken enn ved samme tidspunkt i fjor. Det er fortsatt lavere enn foregående år, men et steg i feil retning.

Nå har Vegvesenet publisert dybdeanalyser av dødsulykker på veg i fjor. Her får vi enda grundigere kjennskap til faktorene som sørget for rekordåret 2015.

Antall drepte i vegtrafikken t.o.m. august 2016. Kilde: Statens vegvesen Antall drepte i vegtrafikken t.o.m. august 2016. Kilde: Statens vegvesen

Over halvparten møteulykker

Et av tallene det er verdt å bite seg merke i, er antallet dødsulykker hvor tyngre kjøretøy har vært innblandet. For det første er det lavt: Bare 28 omkom i ulykker hvor lastebiler og vogntog var involvert i 2015, mot 36 i 2014. I over halvparten av tilfellene er det snakk om møteulykker med personbiler eller andre kjøretøy. I to av ulykkene er det mistanke om selvvalg. (Disse kommer i tillegg til de selvvalgte dødsfallene som politiet allerede har tatt ut av statistikken.)

Flere lastebilsjåfører mistet livet i 2015 fordi de ikke brukte bilbelte. Illustrasjonsbilde: Colourbox Flere lastebilsjåfører mistet livet i 2015 fordi de ikke brukte bilbelte. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Bruker ikke bilbelte

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har gjennomgått UAG-rapporter fra alle dødsulykker hvor lastebiler har vært involvert. Selv om skyldspørsmål i mange tilfeller kan være vanskelig å stadfeste, er det som oftest liten tvil om at personbil har vært utløsende part ved frontkollisjon med lastebil eller vogntog.  

Det er også grunn til ettertanke: I de fleste tilfellene hvor lastebilsjåføren har omkommet, har bilbelte ikke vært i bruk. Vegvesenets UAG-rapporter stadfester i samtlige tilfeller at sjåførene sannsynligvis ville ha berget livet hvis de hadde brukt beltet.

Les Vegvesenets dybdeanalyser av dødsulykker her (PDF)