Lastebil.no var tilstede da Ruuds Transport på Sagstua nylig fikk besøk av revisorer fra Teknologisk Institutt (TI). Hensikten var å gjennomgå firmaets trafikksikkerhetssystemer og se at de følger standarden satt av ISO 39001, for så å utstede et sertifikat.

Ruuds Transport er en historierik bedrift med røtter helt tilbake til 1936. Foto: Ruuds Transport Ruuds Transport er en historierik bedrift med røtter helt tilbake til 1936. Foto: Ruuds Transport

Introduksjon og revisjon

I dag er det kun Teknologisk Institutt (TI) som er akkreditert for utstedelse av ISO 39001-sertifikat. Dette gjøres i to trinn: Først introduseres ISO-systemet for bedriften av TI, som forklarer hva som må til for å benytte det i praksis. Så får firmaet en periode til å innføre systemene, før TI kommer tilbake og undersøker om dette har blitt gjort på en tilfredsstillende måte. Hvis dette bekreftes, vil bedriften få en ISO-godkjenning.

Det er det siste trinnet i prosessen vi nå er vitne til. Revisjonslederne Harald Schjølberg og Jørn Are Granerud fra Teknologisk Institutt går gjennom en rekke punkter sammen med daglig leder Knut Henning og medarbeider Eli Tingstadberget, som har ansvar for trafikkstyring.

Bedriften må kunne vise til hvilke systemer som er innført og hvordan disse er fulgt. Revisorene følger nøye med. Foto: Stein Inge Stølen Bedriften må kunne vise til hvilke systemer som er innført og hvordan disse er fulgt. Revisorene følger nøye med. Foto: Stein Inge Stølen

KMV har alt klappet og klart

Kompetanse, trafikksikkerhetsledelse, trafikkplanlegging, bevisstgjøring, kommunikasjon, evaluering av materiell, driftsrutiner, samt gjennomgang av sjåfør med bil står på menyen. Det er en omfattende liste, men takket være KMV-systemet er Ruud godt forberedt. Alle rutinene ligger klappet og klart på NLFs nettsider, som også har app-styring med påminnelser og digitale innmeldingsskjemaer. All informasjon som blir føyd til underveis gjennom KMV-systemet, ligger klar til revisjon.

KMV (Kvalitet og miljø på veg) er NLFs eget kvalitets- og miljøstyringssystem. På sikt skal en kunne bruke KMV for å oppfylle kravene til samtlige av de tre ISO-standardene (ISO 9001, ISO 14001 og ISO 39001). Først ut er ISO 39001, som systemet allerede nå dekker.

- Det handler ikke bare om å drive bedriften på en ansvarlig måte. Du må også kunne dokumentere alle rutinene og fremlegge bevis på hvordan sikkerhetssystemene brukes, forteller Inge Børli. Han styrer NLFs Kvalitet og miljø for vei og har jobbet med kvalitetskontroll og HMS i transportbransjen i en mannsalder.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Reduserer risiko

Ruud kan gi mange praktiske eksempler på hvordan KMV og ISO 39001 har endret sikkerhetstankegangen.

- I går smalt ei luftpute på en henger ved lossing i Brevik. Dette skjedde på midtre aksel av de tre akslene på hengeren. Før i tiden ville en kanskje tenkt at det ikke var så farlig, men nå velger vi heller å kjøre hengeren tom til et verksted for umiddelbar reparasjon. Da dette skjedde i går, gikk det på automatikk, forteller Knut Henning.

Et annet eksempel er valg av kjørerute. Det er mye dårlige veger i Norge og mange egner seg slett ikke for tyngre kjøretøy, selv om det i utgangspunktet er tillatt å kjøre der. Slitasje og manglende vedlikehold kan gjøre ferdsel med lastebil svært risikabelt. Å velge bort disse vegene til fordel for ruter med bedre vegstandard, kan ha mye å si for trafikksikkerheten.

- Det er et vegstykke rett borti gata her, med fartsgrense på 80. Men det er overhodet ingen 80-veg for lastebiler. Det er rett og slett ikke trygt, sier Ruud.

Eli legger til at bruk av Google Maps i planleggingsfasen også har gitt gode resultater.

- Jeg kan sette opp rutene etter de sikreste vegene og forutsi med svært høy nøyaktighet når lastebilene kommer frem til målet. Det gjør det mye enklere å planlegge hverdagen, sier hun.

Les mer om KMV her

Knut Henning Ruud og medarbeider Eli Tingstadberget har begge et sterkt fokus på sikkerhet og kvalitet. Sammen spiller de sjåførene gode. Foto: Stein Inge Stølen Knut Henning Ruud og medarbeider Eli Tingstadberget har begge et sterkt fokus på sikkerhet og kvalitet. Sammen spiller de sjåførene gode. Foto: Stein Inge Stølen