Mange har allerede fått øynene opp for det nye biodrivstoffet HVO 100, mens noen fortsatt sitter på gjerdet. For å kartlegge nøyaktig hva det vil si å bruke HVO i daglig drift, satte NLF den 1. mars i gang en storstilt test.

Den 1. mars gikk startskuddet for NLFs HVO-test. De fire bilene skal tilbakelegge 100 000 kilometer og kjører utelukkende på syntetisk biodiesel. Foto: Stein Inge Stølen Den 1. mars gikk startskuddet for NLFs HVO-test. De fire bilene skal tilbakelegge 100 000 kilometer og kjører utelukkende på syntetisk biodiesel. Foto: Stein Inge Stølen

Lokalt utslipp allerede redusert

Fire lastebiler fra de største merkene i Norge – Scania, Volvo, Mercedes-Benz og MAN - ble plukket ut til å delta. Disse representerer i stor grad hvordan norske lastebiler brukes, med vidt forskjellige oppdrag og gjøremål; fra langtransport og containerservice, til snørydding og faste lokale leveranser.

Med den nyeste Euro VI-teknologien under skallet og syntetisk biodiesel på tanken blir både forbruk, utslipp og klimapåvirkning redusert til et minimum. Med revolusjonerende renseteknologi er allerede NOx-nivået senket til langt under det du finner i moderne personbiler, til tross for at lastebilene veier flerfoldige ganger så mye og har 5-10 ganger så store motorer.

Overgang til renere teknologi

Men lokalt utslipp er ikke alt. I vår HVO-test ønsker vi å fokusere særskilt på det globale utslippet av klimagasser, altså CO2. Her står lastebilen fortsatt for en stor del av andelen, noe både næringen og myndighetene har satt seg som målsetning å redusere betraktelig. Inntil batteri- og hydrogenteknologi blir moden nok for bruk i tyngre kjøretøy, vil biodrivstoff stå sentralt som virkemiddel for å senke CO2-utslippet i nærmere fremtid.

Logger alle parametere underveis

De fire lastebilene har nå rullet på norske veger med HVO 100 på tanken i 12 uker. På den tiden har vi logget samtlige parametere knyttet til forbruk, utslipp og kjøremønster. De har så langt tilbakelagt en kombinert distanse på 62 500 kilometer og har brukt rundt 36 000 liter drivstoff. Hvis vi antar at lastebilene opprettholder den gjennomsnittlige kjørelengden gjennom hele året, kan vi med dette som utgangspunkt gjøre en rekke spennende utregninger.

Circle K er den største tilbyderen av syntetisk biodiesel på markedet i dag. Foto: Stein Inge Stølen Circle K er den største tilbyderen av syntetisk biodiesel på markedet i dag. Foto: Stein Inge Stølen

Gir 85,4 prosent CO2-reduksjon

Circle K, som leverer den syntetiske biodieselen, har utført et totalregnestykke på hvilken CO2-besparelse lastebilenes biodrivstoff faktisk har. De har kommet frem til et ganske nøyaktig tall: Dagens HVO 100 gir en besparelse på hele 85,4 prosent i forhold til fossil diesel.

Hvis lastebilene hadde kjørt på fossil diesel, ville de ha sluppet ut like mye CO2 som 16 personbiler hver (se utregning av personbiltallene nederst i artikkelen).

Med HVO 100 på tanken, strykes 14 av disse personbilene fra regnestykket.

CO2-utslipp sammenlignet med personbiler:

Fjerner 82 tonn CO2 per lastebil

Med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 62 500 kilometer, vil hver av testens lastebiler fjerne 82 tonn CO2 fra miljøregnskapet - et utslipp som tilsvarer mer enn 70 personbiler. Sammenlagt står de fire testlastebilene for en utslippsreduksjon som tilsvarer hele 300 personbiler.

Årlig CO2-reduksjon ved bruk av HVO:

Enormt reduksjonspotensial

Allerede i dag kjører mange av NLFs medlemsbiler på syntetisk biodrivstoff. Som et tankeeksperiment kan vi se hva miljøbesparelsen vil utgjøre hvis 1000 lastebiler med tilsvarende årlig kjørelengde bruker HVO i stedet for fossil diesel:

82 tonn CO2 x 1000 lastebiler = 82 000 tonn CO2

Reduksjonen tilsvarer utslippet fra mer enn 70 000 personbiler,

eller 2 600 husstander.

Og dette er altså ikke en utopi eller en fremtidsvisjon -

dette skjer akkurat nå, i hele Norge.

Kan fremstilles av all biologisk masse

Det har vært mye diskusjon rundt opphavet av dagens syntetiske biodiesel, som utvinnes av et biprodukt av palmeoljeproduksjon (PFAD). Miljøstiftelsen ZERO har likevel vedtatt av dette drivstoffet er å foretrekke fremfor fossil diesel, såfremt det søkes andre alternativer til opphav. Og her er HVO-drivstoffets store styrke: Det kan fremstilles av nær sagt hva som helst. I dag brukes slakteavfall og planteolje, i morgen kan det godt være helt andre biologiske avfallsprodukter som ligger til grunn. Fremstillingsprosessen og virkningsgraden er stort sett lik uansett.

Slik kom vi frem til personbiltallene

  • En gjennomsnittlig personbil slipper ut 95 gram CO2 per kilometer.
  • Ifølge SSB er årlig gjennomsnittlig kjørelengde for personbiler 12 000 kilometer.
  • Det betyr at en personbil slipper ut i gjennomsnitt 1,1 tonn CO2 årlig.

MERK: Dette er utslippstall oppgitt av produsenten, og skal derfor tas med en god klype salt. Det reelle forbruket er nok en del høyere.

Les mer om HVO-testen her

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen