Landsmøtet er NLFs høyeste myndighet. Det består av valgte utsendinger fra alle fylkesavdelingene, forbundsstyret og daglig leder i forbundet. Antall utsendinger fra hver fylkesavdeling bestemmes ut fra medlemstallet. Det blir avholdt landsmøte hvert 2. år. I de mellomliggende år holdes representantskapsmøte. 

Sendingen begynner fredag 14:00

I tillegg til å være NLFs høyeste besluttende organ, er landsmøtet også en møteplass for tillitsvalgte og medlemmer og NLFs ansatte, sentralt og lokalt. Mange av dem som er garvede representanter i dag, deltok på sitt første landsmøte som interessert observatør.

Møtet varer fra 14:00 - 18:00 på fredag, og fra 09:00 - 17:00 på lørdag.

I vinduet under kan du se aktiviteten i storsalen DIREKTE:

Les mer om landsmøtet i Alta her!