- Dette er tall vi er svært godt fornøyde med. Resultatet på kontrollene har vært meget positivt, sier fagleder i Vegvesenet Karl Ingvald Fuhr.

Kontrollen ble utført på riksvei 3 i Østerdalen og på Otta trafikkstasjon på E6. På begge kontrollpunktene var resultatene gode.

Totalt ble 1500 tunge kjøretøy kontrollert, derav nesten 1200 her på Otta. Foto: Statens vegvesen Totalt ble 1500 tunge kjøretøy kontrollert, derav nesten 1200 her på Otta. Foto: Statens vegvesen

6 sjåfører anmeldt

Totalt var nesten 1200 lastebiler innom vekta på Otta, og av disse fikk 44 biler kjøreforbud mens tre sjåfører ble anmeldt. Like mange biler ble ikke stoppet på riksvei 3, men av 320 kontrollert biler var det 35 som fikk kjøreforbud – mens tre sjåfører ble anmeldt.

Gjengangerne var dårlig lastesikring.

- Det er en del som tenker at ”det sikkert går bra”, men ved en brå nedbremsing eller en unnamanøver kan usikret last få fatale følger, sier Fuhr.

Han advarer mot praksisen.

- En pall med fliser eller jordsekker kan gjøre stor skade på andre trafikanter, advarer han.

Dårlig lastesikring var en gjenganger blant de som fikk kjøreforbud. Bare 13 kjøretøy hadde dårlige dekk eller manglende kjettinger. Foto: Statens vegvesen Dårlig lastesikring var en gjenganger blant de som fikk kjøreforbud. Bare 13 kjøretøy hadde dårlige dekk eller manglende kjettinger. Foto: Statens vegvesen

Få feil med hjul

Det store flertallet hadde likevel alt i orden når de ble stoppet av Statens vegvesen. På begge kontrollpunktene var resultatene gode.

- Resultatene etter kontrollene var langt bedre enn vi hadde håpet. Noen alvorlige saker var det, men flertallet hadde alt i orden. Det er spesielt gledelig å se at vi kun har avdekket 13 kjøretøy med dårlige dekk eller med manglende kjettinger. Det tar vi som et tegn på at vi har nådd frem til de fleste med vårt budskap om vinterutrustning, sier Fuhr.