- Til tross for dårligere tider viser næringen at de fortsatt ser optimistisk på fremtiden, sier NLFs administrerende direktør Geir A. Mo.

Transportmengden økte med 4,5 prosent til 292,1 millioner tonn i perioden fra andre halvår 2014 og til første halvår 2015, sammenliknet med samme periode i 2013 og 2014, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Norges Lastebileier-forbund (NLF) sin konjunkturundersøkelse for 2015 viser likevel at tendensen går mot en svakere utvikling for bransjen.

Uendrede investeringer

Undersøkelsen viser at lønnsomheten i transportbedriftene er under press. Rundt ti prosent av bedriftene driver med negativt driftsresultat. Syv prosent driver med negativ egenkapital.

Det påvirker investeringene i bransjen. Flere tror på at de blir uendret, eller at man vi se en nedgang, i 2016. Bare 24 prosent tror at investeringene vil øke i år. Det står i grell kontrast til 2015, hvor 36 prosent trodde på at investeringene ville øke.

Likevel har 42 prosent av bedriftene planer om å kjøpe nye lastebiler. Av disse har 11 prosent planer om å øke antallet lastebiler, mens 31 prosent har planer om å bytte ut. Bare seks prosent planlegger å redusere antall biler i 2016.

Transportnæringen i Norge står fortsatt sterkt. 42 prosent av bedriftene har planer om å oppgradere bilparken i år. Foto: Stein Inge Stølen Transportnæringen i Norge står fortsatt sterkt. 42 prosent av bedriftene har planer om å oppgradere bilparken i år. Foto: Stein Inge Stølen

Godt nytt for ansatte

For de ansatte er det også positive signaler. Bare 10 prosent mener det blir en nedbemanning i sin bedrift, mens 77 prosent mener antall ansatte blir uendret. Dermed er det en viss optimisme å spore. Undersøkelsen viser at de langt fleste forventer et uendret nivå på både omsetning, resultat, priser og på hvordan transportmateriellet utnyttes.

Færre konkurser

Antallet av konkurser er også noe på vei tilbake. Med 233 konkurser under finanskrisen i 2009, har det falt til 168 i 2015. Det er en reduksjon på 28 prosent. Om vi sammenlikner godstransport på vei med antall konkursåpninger i alle næringer er også trenden synkende, fra 4,6 prosent i 2009 til 3,8 prosent i 2015.

Også kostnadsutviklingen er på vei tilbake. Totalkostnaden sank med 0,2 prosent fra 2014 til 2015, noe ikke minst lavere drivstoffpriser har mye av skylden for. De faller med 6,6 prosent. Derimot øker reparasjonskostnadene med 3,4 prosent fra 2014 til 2015.

Om undersøkelsen

NLFs konjunkturundersøkelse 2015/2016 er den åttende Norges Lastebileier-Forbund (NLF) presenterer for lastebilnæringen. Undersøkelsen er utført anonymt og elektronisk blant NLFs medlemmer. I alt kom det inn svar fra 840 bedrifter, noe som ga en svarprosent på 31.

Undersøkelsen er gjennomført i løpet av november og desember 2015.