Din bedrifts tariffavtale – oppsigelse eller fortsettelse?

I Godsoverenskomsten, som de alle fleste av våre tariffbedrifter er tilsluttet, står å lese:

DEL IV: IKRAFTTREDEN- VARIGHET - BILAGENE - OVERSIKT OVER TARIFFBUNDNE BEDRIFTER

1. IKRAFTTREDEN OG VARIGHET

Denne overenskomst trer i kraft pr. 1. april 2014 og gjelder til 31. mars 2016– og videre 1 – ett - år av gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 – to måneders varsel.

Avtalene er rutinemessig sagt opp av fagorganisasjonene NTF og YTF, for reforhandling. De som fortsatt har fagorganiserte og har riktig tariffavtale, trenger ikke å foreta seg noe.

Dette er en formalitet for de aller fleste.

Hvis noen av NLFs medlemsbedrifter derimot mener at de ikke lenger er forpliktet til å ha tariffavtale, må avtalen sies opp for opphør innen utløpet av januar.

SÅ hvis:

  • Din bedrift ikke lenger har fagorganiserte
  • Arbeidets art har endret seg slik at tariffavtalen ikke lenger passer
  • Av andre grunner mener at vilkårene for tariffavtale ikke lenger gjelder

Da må du varsle oss om dette senest førstkommende fredag 29.01 innen kl. 16:00.

Gjør det ved å sende epost til ogh@lastebil.no

Vil du vite mer om tariffoppgjøret 2016? Meld deg på Tariff- og arbeidsgiverkonkurransen 9.-10. mars!