For neste budsjettår er det foreslått mange nye avgifter som rammer transportnæringen. Økte dieselkostnader, bompenger og miljøavgifter fører til økte transportkostnader. Dette skal i utgangspunktet ikke ramme transportørene, som bare er "budbringeren". De skal fortsatt ha krav på sin profittmargin og alle kostnader knyttet til miljøavgifter og bompenger skal dekkes av oppdragsgiveren.

Langtidskontrakter krasjer med avgiftsøkning

Dette er også hovedregelen i dag. Men problemet oppstår når avgiftene endres midt i kontraktsperioder, som ofte spenner over flere år.

- En typisk transportkontrakt kan vare i fem år. Hvis oppdragsgiver og lastebileier inngår en langtidskontrakt i 2016, blir dette gjerne fastlåst til et kostnadsnivå med utgangspunkt i dagens miljøavgifter og bompenger. Økes disse dramatisk før neste kontraktsfornyelse, er det ofte vanskelig å få gehør for ytterligere prisøkning midt i perioden, sier forbundsleder i NLF, Tore Velten.

Utfordrende kjøreforhold gjør at mange transportkjøpere foretrekker å bruke norske sjåfører med lang vintererfaring. Undersøkelser fra TØI viser at utenlandske vogntog har opptil tre ganger høyere ulykkesrisiko, mye på grunn av forhold som dette. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Utfordrende kjøreforhold gjør at mange transportkjøpere foretrekker å bruke norske sjåfører med lang vintererfaring. Undersøkelser fra TØI viser at utenlandske vogntog har opptil tre ganger høyere ulykkesrisiko, mye på grunn av forhold som dette. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Økte kostnader kan øke ulykkesrisikoen

Han frykter at mange oppdragsgivere nå vil se seg om utenlands etter billigere transportører siden kostnadsnivået ved transport med norske aktører vil øke.

- Selv om mange transportkjøpere er sitt ansvar bevisst, er det fortsatt mange som går etter laveste bud. Dette kan føre til flere useriøse transportaktører på norske veier. Disse har gjerne mangelfullt utstyr, dårligere holdninger til lover og regler, mindre kapable sjåfører og lavere betalingsvilje både når det kommer til bøter og bompenger.

Han viser til undersøkelser gjort av Transportøkonomisk Institutt (TØI) som viser en klar økning i ulykkesrisiko ved bruk av utenlandske lastebiler fremfor norske. Samtidig viser tall fra Statens innkrevingssentral at betalingsviljen ved innkreving av bøter og forelegg hos østeuropeiske sjåfører er lav.

- Vi vet nå at de fleste bøtene ikke blir betalt. Dette undergraver hele transportnæringen og fører til svært skjeve konkurransevilkår, forteller Velten, som også kommenterte saken i TV2 Nyheter lørdag.

Se TV-innslaget her (krever Sumo-innlogging)