Alle virksomheter som har deklarert varer til Tolletaten vil med den nye tjenesten få en månedlig oversikt over alle tolldeklarasjoner tilhørende egen virksomhet, skriver Tolletaten i en fersk pressemelding. Det utarbeides én oversikt per kundenummer. Det er Tolletatens deklarasjonssystem (TVINN) som er kilden til opplysningene i oversikten. Tolldeklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig første virkedag etter en avsluttet måned. Når ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn mottar virksomheten varsel pr. epost fra Altinn.

Registrerte merverdiavgiftspliktige

Alle registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter skal fra 2017 innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten, i stedet for til Tolletaten. Tolldeklarasjonsoversikten vil vise informasjon som kan være til hjelp for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter ved utfylling av skattemeldingen for merverdiavgift.

Deklarasjonsoversikten er kun en oversikt over deler av den informasjonen virksomheten allerede har gjennom de godkjente tolldeklarasjonene. Virksomheter som innfører og utfører varer må fortsatt overholde oppbevaringsplikten i henhold til tolloven § 4-12 med forskrifter.

Les mer om beregning av innførselsmerverdiavgift på Skatteetatens nettsider.

Vil du vite mer om oversikten? Trykk her