På en meget godt besøkt pressekonferanse, tre meter fra trikkesporet ved Majorstua stasjon, presenterte fylkesordfører Anette Solli og byråd Lan Marie Nguyen Berg, sin ferske Oslopakke 3-avtale.

NLF, representert ved Oslo & Akershus-avdelingen, har lenge jobbet målrettet både overfor både byråd og fylkespolitikere for å sikre best mulig vilkår for næringstransporten i Oslopakke 3.

Vi har fått noe gjennomslag, men deler av avtalen er ikke godt nytt.

Miljøfordel

NLF er blitt hørt i forhold til våre innspill om Euro VI-motorer. I forslaget til nye bomsatser er avgiftsnivået for tunge kjøretøy med Euro VI-motorer redusert fra 3 til 2 ganger nivået på dieselpersonbiler. Rushtidsavgiften slipper vi imidlertid ikke unna, og det er svært uheldig for næringslivet i regionen.

- Vi er glad for at politikerne har lyttet til våre krav om at miljøvennlige lastebiler må belønnes. Når avgiften for Euro VI-motorer reduseres fra 3 til 2 ganger avgiften på dieselpersonbiler, så er vi fornøyd. Vi krevde også en overgangsordning for Euro V-motorer, men dette har vi ikke fått gehør for, sier fylkesleder i Oslo & Akershus, Harry Nilsen.

Euro V-motorer og eldre må betale i overkant av tre ganger nivået for dieselpersonbiler, altså omtrent som i dag.

Fylkesleder i NLF Oslo & Akershus viser forskjellige drivstoff-alternativer til byråden ved en tidligere anledning. Foto: J. Kristian Bjerke Fylkesleder i NLF Oslo & Akershus viser forskjellige drivstoff-alternativer til byråden ved en tidligere anledning. Foto: J. Kristian Bjerke

Rushtidsstraff

Harry Nilsen reagerer imidlertid sterkere på at det innføres en rushtidsavgift også for lastebiler. En Euro VI-lastebil vil i normalperioden betale 100 kroner for å passere den indre bomringen, men den må ut med 130 kroner i rushtiden mellom 06.30 og 09.00. En dieselpersonbil må ut med 58 kroner, hvilket er en økning på 10 kroner i forhold til vanlig døgntakst.

- Det blir helt feil at næringstransporten skal straffes med en ekstra rushtidsavgift. Vi unngår allerede i dag rushtiden, for vi har ikke tid eller råd til å sitte i kø. Men noen av oss må, og nå skal vi straffes for å frakte varer inn og ut av byen, sier Nilsen.

- Poenget er at personbilsjåføren har ett eller flere alternativer, det har ikke vi. Du kan ikke ta med 40 tonn last på trikken, poengterer fylkeslederen.

Analyser av trafikken inn mot Oslo viser at lastebilen allerede i høy grad unngår rushtiden. Likevel blir den straffet med en avgift som er 3 ganger høyere enn personbilen. Illustrasjon: NTP Godsanalyse Analyser av trafikken inn mot Oslo viser at lastebilen allerede i høy grad unngår rushtiden. Likevel blir den straffet med en avgift som er 3 ganger høyere enn personbilen. Illustrasjon: NTP Godsanalyse

Avgiften rammer feil

Hvis poenget er å få ned den samlede biltrafikken inn og ut av Oslo, så rammer disse avgiftene helt feil, mener Harry Nilsen.

- Vårt krav har hele tiden vært å legge byrdene over på dem som faktisk forurenser mest, og som har reelle valgmuligheter. Matpakkekjørerne kan ta med matpakka og sykle, gå, ta tog, buss eller trikk. Vi kan ikke det. I tillegg er det dokumentert et en lastebil med Euro VI-motor forurenser langt mindre enn en tilsvarende personbil. Rushtidsavgift for lastebiler er kun et middel til å få regnestykket til å gå opp. Det har veldig lite med miljøtiltak å gjøre.

Lastebiler unngår allerede rushtiden i stor grad. De få som kjører inn til Oslo i rushtiden, gjør det heller ikke for moro skyld, mener fylkesleder Harry Nilsen. Illustrasjonsfoto: Tore Bendiksen Lastebiler unngår allerede rushtiden i stor grad. De få som kjører inn til Oslo i rushtiden, gjør det heller ikke for moro skyld, mener fylkesleder Harry Nilsen. Illustrasjonsfoto: Tore Bendiksen

Skyter seg i foten

Nilsen er også redd partene skyter seg selv i foten.

- Vi er veldig for en storstilt utbygging av gang- og sykkelveier, bybaner, trikker, tog og hydrogenbusser. Å få mange flere reisende over i disse kanalene vil lette presset på veinettet betydelig, og viktig næringstransport kommer lettere frem. Men politikerne skal jo finansiere alt dette med avgifter fra dem de vil ha vekk. Hvordan i all verden skal de få dette til å henge sammen? Til slutt er det bare næringstransporten som er på vei til Oslo, rett og slett fordi vi må. Men skal vi da betale de sviktende inntektene fra personbilene også?, spør Harry Nilsen retorisk.

Oslopakke 3-avtalen ble lagt frem av byråd Lan Marie N.Berg, (MDG) veidirektør Terje Moe Gustavsen, fylkesordfører Anette Solli (H). Foto: J. Kristian Bjerke Oslopakke 3-avtalen ble lagt frem av byråd Lan Marie N.Berg, (MDG) veidirektør Terje Moe Gustavsen, fylkesordfører Anette Solli (H). Foto: J. Kristian Bjerke

Siste ord ikke sagt

Harry Nilsen tror ikke siste ord er sagt i rushtidsspørsmålet, men i forhold til fylkestinget i Akershus og bystyret i Oslo, er tiden knapp. Stortinget får ikke saken til behandling før tidligst utpå høsten en gang og iverksettelse av de nye avgiftene er planlagt 1.mars 2017.

- Fylkestinget og bystyret har møter 13. og 22. juni, så tiden for oss er svært knapp, understreker Harry Nilsen.

Les også:  Rushtidavgift: Stor effekt på personbiltrafikk, mindre effekt på lastebiler