Det skapte stor oppmerksomhet i bransjen da Ruuds Transport på Sagstua som første NLF-bedrift noensinne ble godkjent etter ISO-standard 39001.

ISO 39001 er en internasjonal standard for trafikksikkerhet som skal bidra til å forebygge alvorlige hendelser i trafikken. Standarden er relevant for alle typer transportvirksomheter, både offentlige og private, store og små, og kan oppnås ved å benytte NLFs eget kvalitetssikringssystem (KMV).

Bedriften må kunne vise til hvilke systemer som er innført og hvordan disse er fulgt. Revisorene følger nøye med. Foto: Stein Inge Stølen Bedriften må kunne vise til hvilke systemer som er innført og hvordan disse er fulgt. Revisorene følger nøye med. Foto: Stein Inge Stølen

Krevende, men viktig

Det er en omfattende smørbrødliste som må oppfylles før en bedrift kan få ISO 39001-godkjenning. Kompetanse, trafikksikkerhetsledelse, trafikkplanlegging, bevisstgjøring, kommunikasjon, evaluering av materiell, driftsrutiner, samt gjennomgang av sjåfør med bil: Det må være rutiner og systemer på plass i alle ledd. Takket være KMV-systemet var Ruuds Transport godt forberedt. Daglig leder Knut Henning Ruud legger samtidig ikke skjul på at det er krevende.

- Det er svært mye rutiner som skal på plass. I begynnelsen er det vanskelig å oppfylle samtlige punkter, men vi har jobbet målrettet for å klare dette. I dag ser vi at alle jobber lettere, siden ISO-tankegangen har blitt en sentral del av virksomheten.

Han får også gode tilbakemeldinger fra oppdragsgiverne.

- Å kunne skilte med ISO-godkjenning har utvilsomt en god effekt. Det bygger tillit og det viser at bedriften går ekstra langt for å sikre kvaliteten på transporten. Samtidig ser vi at fraværet hos de ansatte går ned. Jeg har inntrykk av at gjengen trives bedre nå som de nye systemene er på plass, forteller Ruud.

Ruuds Transport har sitt utspring i bedriften Viggo Pedersen Transport, som ble opprettet i 1936. Her ser vi Pedersen selv i forgrunnen på et bilde fra 70-tallet. Foto: Ruuds Transport Ruuds Transport har sitt utspring i bedriften Viggo Pedersen Transport, som ble opprettet i 1936. Her ser vi Pedersen selv i forgrunnen på et bilde fra 70-tallet. Foto: Ruuds Transport

Små drypp gir store gevinster

Bedriftseieren tror også at bunnlinjen allerede bærer preg av innsatsen.

- Det er vanskelig å se den økonomiske gevinsten hvis du ser på ett punkt alene. Men siden ISO-tankegangen går igjen i alle ledd, gir det små drypp her og der som i det store og hele har en svært positiv effekt. Lavere forbruk, økt trivsel, færre skader og ulykker, mindre fravær, lavere forsikringspremie og fornøyde kunder gjør den ekstra innsatsen verdt det. Nå er vi helt og holdent en ISO-bedrift, sier han stolt.

Om ISO-sertifisering

I dag er det kun  Teknologisk Institutt (TI) som er akkreditert for utstedelse av ISO 39001-sertifikat. Dette gjøres i to trinn: Først introduseres ISO-systemet for bedriften av TI, som forklarer hva som må til for å benytte det i praksis. Så får firmaet en periode til å innføre systemene, før TI kommer tilbake og undersøker om dette har blitt gjort på en tilfredsstillende måte. Hvis dette bekreftes, vil bedriften få en ISO-godkjenning.