- Vi har valgt å virkelig sette fokus på at det finnes alternativer, og at det fungerer på vinteren, forteller John Lauvstad, direktør for kommunikasjon og branding i Scania Norge. De er nå godt i gang med sitt årlige arrangement Scania Winter som avholdes på Trysil flyplass. Her får kunder og fagpresse fra inn- og utland teste produktsortimentet under ekte, norske vinterforhold.

Kjører utelukkende på fornybart drivstoff

Nytt av året er en særdeles grønn utslippsprofil. Samtlige av testflåtens kjøretøy går nemlig på fornybart drivstoff. Flåten i Trysil består av totalt 17 lastebiler; noen av disse går på biogass og bioetanol, mens mesteparten bruker den syntetiske biodieselen HVO.

Reduksjon på 34 tonn CO2

- Vi regner med at vi bruker 15 000 liter diesel i løpet av arrangementet. HVO-drivstoffet vi fyller på bilene kjøper vi av Statoil, og den skal gi oss en CO2-besparelse på 85 prosent i forhold til konvensjonell diesel, forteller Lauvstad.

Ved å bruke Statoils HVO100 i stedet for konvensjonell diesel reduseres CO2-utslippet under arrangementet med omtrent 34 tonn. Besparelsen tilsvarer omtrent en tur rundt Ekvator med en dieselpersonbil. 

Les også: NLF og Statoil setter ny miljøagenda

Under Scania Winter brukes 15 000 liter av Statoils HVO100. Foto: Stein Inge Stølen Under Scania Winter brukes 15 000 liter av Statoils HVO100. Foto: Stein Inge Stølen

Fungerer problemfritt i 27 minusgrader

En ting er utslippsreduksjonen. Men hvordan fungerer egentlig HVO under vinterforhold? Tidligere og mindre sofistikerte versjoner av drivstoffet har vist seg å by på utfordringer når temperaturene blir ekstra lave. Derfor er det mange som lurer på hvordan Statoils HVO100 fungerer under norske vinterforhold. Nå kan Scania komme med fasiten.

- Vi har vært nede i minus 27 uten at det har gitt oss noen problemer overhodet, kan Lauvstad melde. - Det starter lett, motorene kommer fort i gang og det er veldig temperaturstabilt. Vi har rett og slett ingenting å utsette på HVO i vintertemperaturer.

Han legger til at Scania også har kunder som utelukkende bruker HVO på vinteren, som har opplevd enda lavere temperaturer over lang tid.

- De skryter av tennvilligheten når det er virkelig kaldt. Det må ned i 33-34 minusgrader før det gir problemer med filtrene, forteller Lauvstad.

Direktør for kommunikasjon og branding i Scania, John Lauvstad, kan bare melde om positive erfaringer ved bruk av HVO under vinterarrangementet. Foto: Stein Inge Stølen Direktør for kommunikasjon og branding i Scania, John Lauvstad, kan bare melde om positive erfaringer ved bruk av HVO under vinterarrangementet. Foto: Stein Inge Stølen

Utfordringer ved tilgjengelighet

Scania mener HVO er en av de alternative drivstoffene som er bærekraftige, men ser utfordringer rundt tilgjengelighet og pris.

- Vi ser allerede nå at det er lite HVO-drivstoff tilgjengelig, og jo flere som vil ha, jo høyere blir prisen, sier Lauvstad Han lurer også på hvor lenge myndighetene vil fortsette med avgiftsfritak på fornybart drivstoff. Hvis flere produsenter kommer på markedet og øker volumet slik at produktet blir lettere tilgjengelig, kan det tenkes at myndighetene legger på en avgift.

- Etter hvert som de fornybare drivstoff-variantene tar marked fra de fossile, vil det gi mindre inntekter til staten. Da vil det bli spennende å se hvor lenge det forblir avgiftsfritt sånn som i dag.

Testflåten er tilgjengelig for kunder og fagpresse fra inn- og utland under arrangementet. Foto: Stein Inge Stølen Testflåten er tilgjengelig for kunder og fagpresse fra inn- og utland under arrangementet. Foto: Stein Inge Stølen

Luktfritt og pålitelig

Lauvstad trekker også frem renheten som et positivt trekk ved HVO.

- Det er veldig renslig å håndtere. Det lukter ikke noe, så sånn sett er det et veldig greit drivstoff. Vi har også pleid å ha problemer med tilleggsvarmerne på bilene ved bruk av andre alternative drivstoffer. Men med HVO har vi ikke hatt noe kluss. Og det kommer sjåførene til å sette pris på, avslutter han.

Les mer om HVO her