Det er vanskelig å skaffe seg en fullstendig oversikt over hvilke utfordringer som ligger foran oss i veitransportbransjen. En måte å gjøre dette enklere på, er å samle alle de viktigste instansene under ett tak (og i dette tilfellet, på samme båt) slik at alle og enhver får en mulighet til å oppdatere seg. Derfor har det årlige Kielseminaret vokst til å bli et viktig startskudd på transportsesongen.

Innsatsen mot transportbransjen intensiveres

Årets seminar begynte lørdag med noen av de viktigste nyhetene vi har fått på lenge. Arbeidstilsynet fortalte om sin særskilte satsing i transportbransjen, som blir intensivert ytterligere i 2016-2017. Vi kan forvente oss flere kontroller, kampanjer rettet mot utenlandske aktører og innskjerpinger der det foregår overtramp og tøying av regelverk. 

IRUs delegasjonsleder i Brüssel, Michael Nielsen, ga oss siste nytt fra EU. Foto: Stein Inge Stølen IRUs delegasjonsleder i Brüssel, Michael Nielsen, ga oss siste nytt fra EU. Foto: Stein Inge Stølen

Delegasjonsleder Michael Nielsen, IRUs EU-delegasjon i Brussel, fortalte om den kommende vegpakken i EU. Adgang til markedet, kabotasje, kombinerte transporter, yrkessjåførkompetanse, kjøre- og hviletid, vegprising og krav til varebiler er bare noen av punktene. Vi kommer tilbake med utvidede saker om dette både her på Lastebil.no og i NLF-Magasinet.

Interessant vegdebatt mellom AP og FrP

Lørdagens høydepunkt var uten tvil debatten mellom nestleder i Transportkomiteen Eirik Sivertsen (AP) og statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen (FrP). Det heteste temaet gjaldt forhåndsbetaling av bombrikke. Hvorfor er ikke dette allerede innført?

Tom Cato Karlsen presenterte Samferdselsdepartementets resultater fra satsingen mot transportsektoren. Foto: Stein Inge Stølen Tom Cato Karlsen presenterte Samferdselsdepartementets resultater fra satsingen mot transportsektoren. Foto: Stein Inge Stølen

Selvkjørende lastebiler - når?

På tampen av dagen fikk vi også et spennende innblikk i fremtiden. Selvkjørende lastebiler vil komme på et tidspunkt, men når? Og ikke minst - hvordan vil dette være med og forme morgendagens vegtransportnæring? Daglig leder Trond Hovland ved ITS Norge delte sine fremtidsvisjoner med oss.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, sparket i gang transportåret 2016. Foto: Stein Inge Stølen Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, sparket i gang transportåret 2016. Foto: Stein Inge Stølen

Vi gleder oss også til å høre Vegdirektoratets erfaringer med vinterdekk-krav og tanker rundt økning av vogntogvekt.

Et større sammendrag av seminarets innhold kommer i NLF-Magasinet.

Takk til alle som deltok! Vi gleder oss allerede til neste år.

NLFs Kielseminar ble en suksess, også i år. Foto: Stein Inge Stølen NLFs Kielseminar ble en suksess, også i år. Foto: Stein Inge Stølen