"Manglende erfaring og kompetanse når det gjelder å kjøre på norske veger, samt takle norsk vinterføre, synes å være viktige årsaksfaktorer", heter det i en pressemelding fra Transportøkonomisk Institutt (TØI). Denne ble publisert sammen med rapport 1487/2016 hvor det er foretatt analyser av norske ulykkesdata med lastebiler og vogntog.

Rapporten viser blant annet at utenlandske tunge godsbiler har:

  • Tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler
  • Dobbelt så stor risiko for møteulykker
  • Nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning
  • Utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører.

TØI konkluderer på bakgrunn av funnene at det er spesielt to risikofaktorer som må adresseres: Erfaring med og kompetanse på å kjøre på norske veger, og vinterkjøring.

Les pressemeldingen fra TØI her

Ulykkesrisikoen for utenlandske vogntog øker i områder med bratte stigninger og mer krevende veger. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Ulykkesrisikoen for utenlandske vogntog øker i områder med bratte stigninger og mer krevende veger. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Norske sjåfører er bedre utstyrt og har mer kompetanse

"Norske veger kan være utfordrende for utenlandske sjåfører, med dårligere vegstandard enn det som vanligvis finnes på det europeiske kontinentet, og kupert terreng (bratt stigning)", konkluderer TØI-forskerne i pressemeldingen, og legger til:

"Utenlandske sjåfører av tunge godsbiler har høyere ulykkesrisiko per km. kjørt i Vest-Norge, Trøndelag og Nord-Norge, hvor vegene er mer krevende. Resultatene tyder på at norske sjåfører av tunge godsbiler er bedre utstyrt, har mer kompetanse på, høyere mestringsfølelse og lavere risikooppfatning knyttet til vinterkjøring enn utenlandske sjåfører i Norge."

Rapporten foreslår særlig seks tiltak som synes å være viktige for å øke transportsikkerheten til utenlandske aktører i Norge:

  1. Øke kontrollene av tunge kjøretøy
  2. Utdanning/informasjon om vinterkjøring og norske vegforhold rettet mot utenlandske sjåfører
  3. Avklare (og øke) transportkjøperes ansvar
  4. Mer myndighet til Statens vegvesen
  5. Endre sanksjoneringsmulighetene fra anmeldelser til bøter og
  6. Økt samarbeid mellom nasjonale myndigheter

Les rapporten i sin helhet her