Rapporten « Kvaliteten på det norske veinettet: status for riks- og fylkesveier», som er laget av Rambøll for Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), ble levert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forrige uke. Den tar for seg utviklingen mellom 2009 og 2014, og forskjellene er store.

– Alle som kjører litt utenom hovedveiene, enten det er i storbyene eller ute i distriktene, opplever ofte et vegnett som ikke holder mål. Verken for person- eller yrkestransport, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Her overrekker OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen den ferske rapporten til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: OFV Her overrekker OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen den ferske rapporten til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: OFV

Går på sikkerheten løs
Mens 10 av 19 fylker har fått jevnere veg i perioden 2009-2014, har ni fylker fått mer ujevn og til dels betydelig dårligere veg.
– Situasjonen går mange steder på sikkerheten løs. Dette understreker behovet for standardkrav for fylkesvegene, sier Solberg Thorsen.
Resultatene i rapporten har utgangspunkt i en indikator som slår sammen informasjon om kurvatur, bredde og jevnhet på vegdekket. Ujevnhet har størst betydning for komfort, men påvirker også kjørefarten på vegnettet. Til sammen beskriver dette den kjøretekniske kvaliteten på vegene.

OVERSIKT: Vegfylkene - fra best til verst

 1. Vestfold
 2. Hedmark
 3. Akershus
 4. Oslo
 5. Østfold
 6. Oppland
 7. Buskerud
 8. Nord-Trøndelag
 9. Sør-Trøndelag
 10. Aust-Agder
 11. Nordland
 12. Finnmark
 13. Troms
 14. Møre og Romsdal
 15. Vest-Agder
 16. Rogaland
 17. Telemark
 18. Sogn og Fjordane
 19. Hordaland

Rapporten kan leses i sin helhet her