Ifølge Statens vegvesen defineres kabotasje som "transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme". Det er nemlig slik at godstransport som hovedregel bare skal utføres i det landet hvor en kommer fra. Hvis du kjører gods til et annet land, har du egentlig ikke lov til å ta på deg lokale oppdrag og konkurrere med landets egne innenlandstransportører. 

Kort fortalt: Kabotasje er ulovlig. I utgangspunktet...

For det finnes nemlig unntak. Og her er det lett å gå seg bort i begreper og forskjeller mellom lokale tolkninger. Derfor forholder vi oss til Vegvesenets ordlyd. Og den sier at transportører fra EØS har adgang til å utføre midlertidig kabotasje.

Dette kan kun gjøres av transportører med godkjent fellesskapstillatelse og som har levert last fra et annet EØS-land. Og selv da må de oppfylle følgende vilkår:

  •  Kabotasjen må utføres med samme kjøretøy som ble brukt for den internasjonale transporten inn i landet
  •  Det kan utføres maksimalt tre (3) kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet
  •  Lossing etter den siste kabotasjeturen skal finne sted innen 7 dager etter at den internasjonale lasten ble levert

Lovlig og ulovlig kabotasje

En lastebil som kommer til Norge fra et annet EØS-land og leverer fra seg lasten, kan ta på seg inntil tre kjøreoppdrag innenlands i Norge i løpet av de 7 neste dagene. Hvis det foretas flere enn tre turer, eller hvis de tre turene ikke er ferdigkjørt i løpet av 7 dager, er kabotasjen å anse som ulovlig og kan straffes.

For flere ordforklaringer, se vår faktabank.