Tidligere denne måneden kom nyheten om vår HVO-stortest, hvor de fire største lastebilmerkene i Norge er representert. Fire biler, en Scania, en Volvo, en Mercedes-Benz og en MAN, skal bruke 10 000 liter HVO hver over de neste tre månedene. Underveis blir alle utslipps- og forbruksparametere samt kjøretøyenes generelle tilstand kontinuerlig logget. Sjåførene skal også bli intervjuet for å finne ut hvordan drivstoffets egenskaper oppleves fra førersetet.

Fra og med 1. mars skal de fire lastebilene utelukkende bruke Statoils HVO100, et syntetisk biodrivstoff fremstilt fra biologisk avfall i en hydrogeneringsprosess. HVO100 gir en reduksjon i CO2-utslipp på mellom 65 og 85 prosent, ifølge produsent Statoil Fuel & Retail. Drivstoffet er tilgjengelig på flere stasjoner allerede i dag og det ser ut til at dette vil bli den mest miljøvennlige løsningen for nyttetransporten de kommende årene. 

Les også: Her settes HVO på den store vinterprøven

Statoils syntetiske biodiesel HVO 100 er allerede tilgjengelig på stasjoner landet rundt. Foto: Stein Inge Stølen Statoils syntetiske biodiesel HVO 100 er allerede tilgjengelig på stasjoner landet rundt. Foto: Stein Inge Stølen

Mange ubesvarte spørsmål

HVO som drivstoff er allerede godkjent av de største lastebilprodusentene, samt noen få personbilprodusenter. Dette blir ikke gjort uten at utallige tester blir foretatt i forkant. NLFs stortest vil ikke gi noen revolusjonerende svar i så måte. Likevel er det viktig å huske at HVO fortsatt er veldig nytt. Forbruk, effekt og virkningsgrad ved langtidsbruk er aspekter som enda ikke er fullstendig kartlagt. Testen vil gi svar på de fleste av disse spørsmålene, og derfor kaste lys på en del momenter som mange lastebileiere fortsatt lurer på.

De fire lastebilene med testsjåfører. Foto: Stein Inge Stølen De fire lastebilene med testsjåfører. Foto: Stein Inge Stølen

Resultater framlegges på Transport 2016

De neste tre månedene skal lastebilene tilbakelegge totalt 100 000 kilometer og bruke omtrent 40 000 liter HVO 100. Datamaterialet blir samlet inn underveis og delt med Transportøkonomisk Institutt (TØI) som også gjør sine egne undersøkelser rundt bruk av biodiesel. NLF kommer til å publisere de foreløpige resultatene på fagmessen Transport 2016 på Lillestrøm den 9. til 11. juni.

Les mer om HVO-testen her

Hva er egentlig HVO for noe? Finn ut mer her