- Det er viktig for våre medlemmer at NLF som organisasjon er synlig der beslutningstakerne møtes. Arendalsuka er en av de viktigste arenaene i så måte, og vi har vært svært aktive også i år, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) får nyttige innspill fra forbundsleder i NLF Tore Velten og administerende direktør Geir A. Mo. Foto: Stein Inge Stølen Stortingsrepresentant Helge Orten (H) får nyttige innspill fra forbundsleder i NLF Tore Velten og administerende direktør Geir A. Mo. Foto: Stein Inge Stølen

Fikk møte samferdselsministeren

Sammen med forbundsleder Tore Velten hadde han møter med de viktigste samferdselspolitikerne utover uka. Der ble viktige næringsmessige holdepunkter diskutert, som blant annet kabotasje, miljødifferensierte bompenger, rushtidsavgift, vegbygging og rettferdige konkurransevilkår.

Samtidig ble det lagt til rette for at medlemmene kunne møte samferdselsministeren og stille sine spørsmål direkte og ufiltrert. Dette ble godt mottatt, og lokalet var overfylt allerede før det åpnet.

Ketil Solvik-Olsen viet mye tid til lastebileierne og virket svært lydhør for bransjens utfordringer. Foto: Stein Inge Stølen Ketil Solvik-Olsen viet mye tid til lastebileierne og virket svært lydhør for bransjens utfordringer. Foto: Stein Inge Stølen

Populær NLF-stand

NLF var også synlig i gatebildet, med en stand stående like ved hovedscenen på torget. Denne inneholdt blant annet NLFs populære lastebilsimulator, som ble testet av både store og små.

- Dette har vært en utrolig nyttig uke. Vi har blitt hørt i mange viktige spørsmål og politikerne har fått med seg mange gode innspill som de kan ta med seg videre i samferdselsdebatten. Vi kommer tilbake like sterkt neste år, lover Mo.

Nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen Eirik Sivertsen (AP) ønsker å få på plass forhåndsbetalte bombrikker. Foto: Stein Inge Stølen Nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen Eirik Sivertsen (AP) ønsker å få på plass forhåndsbetalte bombrikker. Foto: Stein Inge Stølen