På sikt skal betaling med AutoPASS innføres på alle riksvegferjer i Norge, slik Stortinget har vedtatt i Nasjonal transportplan. Ferjesambandet Moss – Horten er av de første som tar dette i bruk.

- Innføring av AutoPASS vil gjøre betalingen enklere for de reisende. Samtidig vil det føre til et smidigere system på ferjeleiene i Moss og Horten, sier Arne Bjørklund i Statens vegvesen.

Blir dyrere for kjørende

Med AutoPASS-betaling må takstene beregnes på en ny måte.
- Fra årsskiftet reiser alle bilpassasjerer, fotgjengere og syklister gratis med ferja. Den automatiske billettinnkrevingen retter seg kun mot kjøretøyene, ikke mot førere og passasjerer, sier Bjørklund. 

Bastø Fosen har investert over 700 millioner kroner i oppgradering og bygging av tre nye ferjer. Dette er for å innfri kravene om økt kapasitet, bedre standard og kraftig reduksjon av miljøutslipp.

- Med større ferjer og flere ferjeavganger øker kapasiteten med omtrent 30 prosent. Samtidig forsvinner altså inntektene fra passasjerer. For å kompensere for dette øker ferjetaksten for de fleste kjøretøygruppene, forklarer Bjørklund.

Taksten bestemmes av lengden

Alle kjøretøy med gyldig AutoPASS-brikke får ti prosent rabatt på ferjebilletten. Med bombrikke blir taksten for personbil 160 kroner. MC og elbil betaler en fast takst på 67 kroner. Passasjerer, fotgjengere og syklister reiser gratis. Det nye systemet medfører en prisøkning for de som kjører alene i personbil, mens det blir billigere for de som reiser flere sammen.

For større kjøretøy er lengdeklassene justert, så prisendringen vil variere avhengig av lengden på kjøretøyet. Det blir dessuten slutt på sommer- og vintertakst, slik at takstene er like hele året. 

Fortsatt mulig å betale manuelt

Du kan bruke AutoPASS-brikke fra hvilket som helst bompengeselskap i Norge, eller fra utenlandske tjenesteleverandører som inngår i EasyGo-samarbeidet. Ferjebilletten faktureres fra det bompengeselskapet du har AutoPASS-avtale med.

- Det er også mulig å inngå en tilleggsavtale med Bastø Fosen som gir totalt 30 prosent rabatt ved forskuddsbetaling. En slik avtale erstatter dagens ordning med verdikort og kontokort, opplyser Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Det vil fortsatt være mulig å betale ferjebilletten med kort eller kontanter i en manuell billettluke, slik som tidligere.

- Vi er opptatt av at alle våre passasjerer skal ha en så smidig og rimelig reise som mulig. Derfor oppfordrer vi flest mulig til å benytte AutoPASS, sier Øyvind Lund. 

  Takst v. manuell betaling Takst m. AutoPass  Takst m. Autopass og avtale 
Person- /varebil opptil 6 meter    178 160,20 124,60
6,01 – 8,0 meter 396 356,40 277,20
8,01 – 10 meter 538 484,20 376,60
10,01 – 12 meter 638 574,20 446,60
12,01 – 14 meter 736 662,40 515,20
14,01 – 17,5 meter 804 723,60 562,80
17,51 – 19,5 meter 906 815,40 634,20
19,51 – 22 meter 1029 926,10 720,30
Over 22 meter 1132 1018,80 792,40