- Vi er ikke ute etter å ta sjåføren. Vår oppgave er å se hva som skjer i leddene bak sjåføren, spole tilbake og se etter mønstre slik at vi på den måten kan avdekke bakmennene og de selskapene som bevisst jobber på feil side av regelverket, sier Jon Molnes.

Han er avdelingsdirektør i Seksjon for trafikant- og kjøretøykriminalitet i Statens vegvesen.

Trenger tips

- Det er svært viktig for oss at seriøse transportører tar et standpunkt og melder fra til oss på krimtips@vegvesen.no når de ser at andre bryter regelverket. Vi er klar over at bransjen er presset på marginer og det blir ikke bedre ved at mange aksepterer ulovligheter, noe som fort bidrar til at flere må drive i gråsonen eller ulovlig for å henge med, forklarer Molnes.

Han synes det er underlig at de ikke får flere tips.

- Hvordan kan man få en levedyktig bransje, dersom man godtar fusk og lureri? Det blir vanskelig å konkurrere mot de som bygger forretningen på bevisst juks ved å kjøre med overlast, uten løyver, bruker falske sjåførkort og som har sjåfører som mottar stønad fra NAV, sier Molnes.

Statens vegvesens krimgruppe jobber med å avdekke organisert transportkriminalitet hvor målet er å ta bakmennene. Illustrasjonsbilde: Stig Odenrud Statens vegvesens krimgruppe jobber med å avdekke organisert transportkriminalitet hvor målet er å ta bakmennene. Illustrasjonsbilde: Stig Odenrud

Går til aksjon

- Målet er å ta bakmennene og de som ikke driver seriøst eller innenfor rammene som loven tegner opp. Vi ser etter mønstre og sammenhenger slik at vi kan avdekke systematiske brudd hos transportkjøper, speditør eller transportør, forklarer Molnes.

Han sier at målet er å anlegge saker mot de som driver kriminelt.

- Vi går til aksjon og anmelder til politiet når vi ser at det er grunnlag for det. 

Vil se nærmere på varebiler

Nettopp transportbransjen er ett av to hovedsatsningsområder det neste året.

- Vi jobber ikke med enkeltbrudd, men samler informasjon for å kunne se på de store sammenhengene, på forhold hvor det gjentatte ganger har vært manipulert med skriveren, på sosial dumping – og andre brudd. Dette handler til syvende og sist om trafikksikkerhet, om like konkurransevilkår og kriminelle handlinger, og det handler om mer enn bare sjåfør. Det handler også om de øvrige leddene i transportkjeden, sier Molnes. Han forklarer videre at varebiler i større grad vil komme i fokus i tiden som kommer:

- Vi har ønske om å legge til rette for operative aksjoner det neste året.  En bransje vi kommer til å se nøyere på er varebilene og transportbilene under 3,5 tonn. Her er det mye å ta tak i. Litt av problemet er at disse i stor grad går under radaren slik kontrollregimet er innrettet i dag.

Les også: Ny tipstjeneste for transportkriminalitet