Beregningene er altså enda mer lunkne enn NTP Godsanalyse 2018-2029, som i seg selv burde ha vært en seriøs vekker for både politikk og næringsliv. Så langt har det likevel sett ut til at mange fester lit til et økt overføringspotensial fra veg til jernbane og sjø. Dette bekymrer ekspertene, som gjentatte ganger har pekt på marginale effekter - selv med sterke virkemidler. Dette var også budskapet fra vegdirektøren fra scenen under Transport & Logistikk 2016, som avholdes i disse dager.

Den grønne andelen markerer overføringspotensialet i henhold til NTP Godsanalyse. Jernbaneverket estimerer nå et potensial på bare 1,75 mill tonn. Illustrasjon: Stein Inge Stølen / Colourbox Den grønne andelen markerer overføringspotensialet i henhold til NTP Godsanalyse. Jernbaneverket estimerer nå et potensial på bare 1,75 mill tonn. Illustrasjon: Stein Inge Stølen / Colourbox

- Vi må bruke huet

- Det er mange utfordringer knyttet til sikker vegtransport i fremtiden. Vi regner med en vekst innen godstransport på 50 prosent innen 2050. Veldig mye av dette vil havne på vegene. Vi må derfor bruke huet for å passe på at vi innretter de riktige virkemidlene der de faktisk er effektive, fortalte Moe Gustavsen til et publikum bestående av næringslivsledere og politikere.

Vegdirektøren presenterte sine tanker om fremtidens godstransport under Transport & Logistikk 2016. Foto: Stein Inge Stølen Vegdirektøren presenterte sine tanker om fremtidens godstransport under Transport & Logistikk 2016. Foto: Stein Inge Stølen

Endringer i jernbanestrukturen er ikke nok

Vegdirektøren kunne fortelle at han så frem til en omfattende strukturendring innen jernbanedrift, som vil tre i kraft allerede ved nyttår. Dette er utvilsomt et viktig ledd i arbeidet for å imøtekomme overføringspotensialet fra NTP Godsanalyse. Næringslivets tillit til jernbane som element i trygg og pålitelig godstransport har den siste tiden blitt noe svekket, grunnet gjentatte streiker og driftsproblemer knyttet til infrastrukturen. Denne må bygges opp igjen for å unngå en reduksjon i fraktvolum på jernbanen.

Samtidig var Moe Gustavsen klar på at overføring til jernbane og sjø ikke kommer til å være den løsningen mange håper på.

- Overføringspotensialet er relativt begrenset. Vi må derfor tenke annerledes for å klare å imøtekomme det økende transportbehovet på en fornuftig måte, fortalte han.

Bare 1,75 millioner tonn realistisk

Heller ikke jernbanedirektør Elisabeth Enger ser muligheter for større overføring enn det som er estimert i NTP Godsanalyse. Snarere tvert imot. Hun benyttet sitt innlegg under Transport & Logistikk til å fortelle om Jernbaneverkets nye godsstrategi, som kom rett fra trykkeriet og ble delt ut under konferansen. Der fremgår det at jernbanen realistisk kan ta 10 millioner tonn mer i 2030. 1,75 millioner tonn av dette kan overføres fra veg. Dette utgjør 1,4 prosent av den totale økningen som er forventet å komme på vegene i samme periode. Overføringspotensialet til sjø er estimert til å være enda mindre, rundt 1,1 prosent, ifølge NTP Godsanalyse.

-  Det er en relativt liten andel som egner seg for overføring, sier hun, og sikter til de 5-7 millioner tonnene det snakkes om i analysen. Samtidig understreker hun at dette fortsatt er et betraktelig volum.

NLF-direktør Geir A. Mo er glad for at debatten rundt overføringspotensialet nå får realistiske røster på banen. Foto: NLF NLF-direktør Geir A. Mo er glad for at debatten rundt overføringspotensialet nå får realistiske røster på banen. Foto: NLF

- 1,75 av 125 millioner tonn er forsvinnende lite

Vegtransportmengden er forventet å øke med 60 prosent frem til 2030, til en total mengde på til sammen 393 millioner tonn. I denne sammenhengen bidrar ikke et overføringspotensial på 1,75 millioner tonn så veldig mye, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

- Økningen fra i dag og frem til 2030 er alene forventet å ligge på rundt 125 millioner tonn. Selv NTPs mest optimistiske scenario med overføring på 7 millioner tonn vil ikke bidra i særlig grad. Nå har Jernbaneverket kommet med en ytterligere realitetsorientering. Da spør vi – hva er planen for de øvrige 123 millionene? Det vi trenger nå, er en helhetlig tankegang hvor vi ikke låser oss til sjø- og jernbanetransport, men også tar høyde for de enorme godsmengdene vi uansett blir nødt til å frakte på veg, sier Mo.

Les også:  Støtter tiltak som får langtransport over på sjø og bane