- Vegvesenets råd om å velge Rv 52 over Hemsedal som øst-vest-forbindelse på nordsiden av Hardangervidda er helt i tråd med anbefalingene fra transportnæringen. Samtidig mener vi at valget om å velge ny trase over Rauland for strekningen Gvammen – Vågsild på E134 bygger på en solid faglig vurdering, ifølge NLFs regionsjef for Buskerud og Vestfold Olav Vefald.

- Vi er fornøyde med Statens vegvesens konklusjoner. Nå er det imidlertid viktig at politikerne følger opp slik at vi slipper ytterligere forsinkelser, sier regionsjef Olav Vefald. Foto: Stig Odenrud - Vi er fornøyde med Statens vegvesens konklusjoner. Nå er det imidlertid viktig at politikerne følger opp slik at vi slipper ytterligere forsinkelser, sier regionsjef Olav Vefald. Foto: Stig Odenrud

Svært høy miljøgevinst

Han er imidlertid bekymret for omkamper.

- Det er viktig at politikerne nå følger opp den klare anbefalingen som er gitt av Statens vegvesen. Omkamper og forsinkelser er det man nå minst av alt trenger, sier Vefald.

Han mener de nye valgene av ruter mellom øst og vest er viktige – ikke minst sett ut i fra et miljøsynspunkt.

- Med en redusert kjøretid på mer enn 50 minutter, færre høydemeter og bedre vei øker sikkerheten og man får en betydelig miljøfordel gjennom lavere forbruk av drivstoff, sier han.

Ifølge Vefald er det beregnet at et vogntog på den nye traseen på E134 kan spare så mye som mellom 1500 og 2000 kroner per tur.

RV 52 i tillegg til E134 er de beste alternativene til øst-vest-forbindelse, konkluderer Statens vegvesen. Illustrasjon: Google Maps / Stein Inge Stølen RV 52 i tillegg til E134 er de beste alternativene til øst-vest-forbindelse, konkluderer Statens vegvesen. Illustrasjon: Google Maps / Stein Inge Stølen

- Bør føre til kraftig oppgradering

Utredningen fra Statens vegvesen konkluderer krystallklart med at Rv 52 og E134 vil være den beste løsningen for å sikre god samferdsel mellom øst og vest i fremtiden. De mener veivalget vil gi effektive og samfunnssikre hovedvegsforbindelser i et geografisk større område enn det Rv 7 kan dekke.

- Vi legger til grunn at satsningen på E134 også vil måtte kombineres med en kraftig oppgradering og vedlikehold av riksvegene mellom gammel og ny trase gjennom øvre Telemark, sier Vefald.

Det har nesten gått et år siden Solvik-Olsen la frem sitt forslag til valg av øst-vest-trasé. Foto: Stein Inge Stølen Det har nesten gått et år siden Solvik-Olsen la frem sitt forslag til valg av øst-vest-trasé. Foto: Stein Inge Stølen

Bestemmes til våren

- Vi har nå fått et faglig innspill. Rapporten skal så på lokal høring og gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. Når dette er klart vil vi gjøre en politisk beslutning som vi kommer tilbake til i Nasjonal transportplan som legges frem til våren, sier Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

- En samlet vurdering av trafikksikkerhet, høydeforhold, vinterforhold og ikke minst hvilke industri- og næringsområder som betjenes tilsier at Hemsedal vil være det alternativet transportnæringen er best tjent med på lang sikt. Vi ser nå for oss konturene av et helhetlig og moderne transportnett mellom øst og vest – med Rv 52 som ruta nord for Hardangervidda, E134 over Haukeli sør for vidda og med en ferdig bygget E16 for trafikken lengre nord i Sør-Norge, avslutter Vefald.

Les også: Vegvesenet velger riksveg 52