Årsaken til dette ligger i et pågående arbeid med styringssystemet i tunnelen. Viktige deler av sikkerhetsutstyret vil være deaktivert i perioden arbeidet pågår, noe som fører til et behov for manuell trafikkstyring. Det har allerede vært nedsatt hastighet og kolonnekjøring i utvalgte deler av tunnelen, men fra mandag ble dette utvidet til kontinuerlig kolonnekjøring på hele strekningen, hele døgnet.

Fire avganger i timen mellom 06:30 og 23:00

- Noen viktige deler av sikkerhetsutstyret blir nå redusert, og derfor blir det kolonnekjøring gjennom hele tunnelen, hele døgnet, alle dager i uken. På denne måten vil vi redusere risikoen for en ulykke i tunnelen, forklarer byggeleder Jens-Ivar Nilsen i Statens vegvesen.

Mellom klokken 06:30 og 23:00 vil det bli fire kolonner i timen med avgang fra hver side: Hver hele time, kvart over, hver halve time og kvart på. Mellom 23:00 og 06:30 vil det være kolonneavganger fra hver side hver hele og hver halve time. Kolonnene vil holde en hastighet på 70 km/t.

Periodevis kolonnekjøring også etter påske

- Vi vil unngå kolonnekjøring i påsketrafikken. Det vil bli fri ferdsel, men fordi deler av sikkerhetssystemet i tunnelen fortsatt vil være ute av funksjon, må vi holde farten på 70km/t i tunnelen, sier Nilsen.

Etter påske blir det igjen periodevis kolonnekjøring. Da skal resten av funksjonene overføres til det nye styringssystemet, og systemet skal testes grundig.