Flere av NLFs medlemmer har i den senere tiden opplevd lang behandlingstid for politiattester i forbindelse med søknader om fellesskapsløyver. Dette er søknader om løyver som kreves for at bedriftene skal kunne utføre lovlige transporter innen- og utenlands. Behovet for nye løyver kan komme raskt og ofte uventet på bedriftene, for eksempel i forbindelse med nye oppdrag, eller dersom en bedrift må overta hele eller deler av andre bedrifters oppdrag på kort varsel.

NLF sendte brev til Politiet

Det er også eksempler på at det opprettes nye bedrifter av personer som allerede har politiattest for både seg selv og de allerede etablerte selskapene de selv driver, men som ikke får behandlet søknad om fellesskapsløyve og startet opp driften før nye politiattester er utstedt. I slike tilfeller oppfattes den lange behandlingstiden for politiattester som særdeles urimelig.

Situasjonen i høst var svært utfordrende for mange lastebileiere, for ikke å nevne alle andre arbeidsgivere og arbeidstakere som også ventet på politiattester. NLF sendte i januar et brev til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vadsø hvor vi krevde at det iverksettes tiltak for å få redusert behandlingstiden og ba om å få disse tiltakene definert og konkretisert. Før helgen kom en pressemelding fra Politiet som kunne melde at slike tiltak nå ble iverksatt.

Fra 37 000 til 18 000 saker

- Det har vært en fortvilt situasjon, sier avdelingsleder Leif Sætrum. - Vi har hatt tekniske problemer og økt pågang, innført ny straffelov, samtidig som vi fra sommeren fikk full effekt av at vi nå utsteder politiattester for hele Norge.

Gjennom et nært samarbeid med Politiets IKT-tjenester ser det nå på nyåret ut til at det er funnet en løsning på de tekniske problemene. Samtidig jobber medarbeiderne på kontoret i Vardø på spreng for å bygge ned restansene, som før nyttår lå på over 37 000 saker.

- Forrige mandag var den på litt over 29 000, mens den nå er nede i under 18 000 saker, forteller Sætrum. - Det gir oss masse motivasjon at vi nå kan jobbe uten tekniske avbrudd.

Digital søknadsprosess forkorter ventetiden

For å sikre at behandlingstiden blir så kort som mulig, oppfordres det til å søke elektronisk.

- Vi oppfordrer de søkere som kan benytte elektronisk søknad, om å gjøre det, samt å opprette digital postkasse, slik at utsendelsen av politiattesten blir så effektiv som mulig, forteller Sætrum.

Advokat Skjalg Røhne Halvorsen og de øvrige NLF-juristene hjelper ofte medlemmer med søknader knyttet til løyver. Foto: Stein Inge Stølen Advokat Skjalg Røhne Halvorsen og de øvrige NLF-juristene hjelper ofte medlemmer med søknader knyttet til løyver. Foto: Stein Inge Stølen

En viktig delseier

NLF-advokat Skjalg Røhne Halvorsen er glad for at søknadsprosessen nå er nede på et bedre nivå. 

- Våre medlemmer har lenge opplevd at det finnes store propper i systemet ved innhenting av vandelsattester. Det er derfor en gledelig nyhet at prosessen har blitt forkortet, forteller han. Røhne Halvorsen og de øvrige NLF-advokatene hjelper daglig medlemmer med løyverelaterte spørsmål.

Les mer om NLF-advokatene her