NLF mener at kjøre- og hviletidsbestemmelsene er en viktig faktor for trafikksikkerheten og like konkurranseforhold. Etter at det ble lov til å kjøre flere kabotasjeturer med utenlandske vogntog i Norge, er kjøre- og hviletidsbestemmelsene og håndheving av disse en vesentlig faktor for å opprettholde lik konkurranse. Det er også viktig at alle land i EU har bedriftskontroll på dette området slik at de som bryter regelverket og ikke blir stoppet i Norge, vil få reaksjon i sitt hjemland ved kontroll.

Ved en del anledninger har ikke politi og påtalemyndighet ressurser nok til å få inn bøter og sjåføren som ikke har overholdt regelverket får kjøre videre. Dette er en av grunnene til at NLF ønsker et Transportpoliti.

Under NLFs landsmøte i Alta ble forbundets representanter enige om fremtidige satsingsområder. Foto: Stein Inge Stølen Under NLFs landsmøte i Alta ble forbundets representanter enige om fremtidige satsingsområder. Foto: Stein Inge Stølen

NLF krever av norske myndigheter:

  • At alle sjåfører og bileiere blir behandlet likt, uten hensyn til nasjonalitet.
  • At hjullås blir brukt inntil gebyrer er betalt.
  • At åpenbare overtredelser ikke blir henlagt.
  • Overfor EU arbeider for å sikre at de kontroller som EU-reglene pålegger, faktisk gjennomføres i det enkelte EU-land, og at alle land har en bedriftskontroll som fungerer.

Les mer om NLFs landsmøte her