Personen er nå anmeldt for brudd på forskrift om kjøre- og hviletid og ulovlig bruk av sjåførkort.

Erik Wolff, leder for utekontrollseksjonen i Statens vegvesen region øst, ser svært alvorlig på saken.

- Det er ille nok at enkelte erfarne sjåfører jukser med sjåførkort og bevisst bryter kjøre- og hviletidsreglementet, men det er rett og slett trist at unge sjåfører tilegner seg slike vaner før de er ferdig utdannet. Det tyder på en ukultur som vi må få bukt med.

Leder for utekontrollseksjonen i Statens vegvesen region øst, Erik Wolff, håper dette var en enkelthendelse. Foto: Statens vegvesen Leder for utekontrollseksjonen i Statens vegvesen region øst, Erik Wolff, håper dette var en enkelthendelse. Foto: Statens vegvesen

Lurer seg selv

- En slik praksis er totalt uakseptabel, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Han og kollegaene i forbundet jobber målrettet med holdningsarbeid knyttet til kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Triksing med sjåførkort for å omgå reglene er dessverre ikke en ukjent problemstilling.

- En lurer bare seg selv, i tillegg til å gjøre seg til en fare for andre trafikanter. Det er en grunn til at vi har kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Hvis du ikke er interessert i å følge disse, har du ingenting bak rattet å gjøre, forteller han.

Mo påpeker at saken er ekstra alvorlig siden det er en lærling som står bak bruddet.

- Det påligger bedrifter med lærlinger et særskilt ansvar for å skape gode holdninger. Det bør gjøres klinkende klart helt fra starten at slike regelbrudd ikke skal forekomme. Når dette først skjer, er det ikke bare lærlingen som har gjort en feil. Bedriften bør ta en grundig gjennomgang av sine opplæringsrutiner, sier NLF-direktøren.

Geir A. Mo understreker at all juks med kjøre- og hviletidsbestemmelsene er uakseptabelt, om du er lærling eller erfaren lastebilsjåfør. Foto: NLF Geir A. Mo understreker at all juks med kjøre- og hviletidsbestemmelsene er uakseptabelt, om du er lærling eller erfaren lastebilsjåfør. Foto: NLF

Håper dette er en enkeltstående hendelse

Wolff forteller at kjøre- og hviletidsreglene først og fremst er utarbeidet av hensyn til trafikksikkerheten, men skal også sørge for like forutsetninger for transportbedriftene.

- Jeg synes det er respektløst overfor andre trafikanter og andre yrkessjåfører å gi blaffen i reglene. Derfor er jeg glad for at NLF står sammen med oss i å ta klar avstand fra saker som dette på vegne av transportbransjen. Vi får håpe og tro at dette er en enkeltstående hendelse, sier han.

- Ungdommer som drømmer om et yrkesliv bak rattet må få med seg gode holdninger fra sine erfarne kolleger, hvis ikke kan de ende opp med å ødelegge bransjen de ønsker å jobbe i.