Ruspåvirket kjøring er heldigvis et marginalt problem i Norge. Likevel er det ting som tyder på at det forekommer oftere enn vi tror. Tall fra UP og Trygg Trafikk indikerer at så mange som 100 000 daglige kjøreturer blir foretatt under påvirkelse av narkotika eller trafikkfarlige legemidler. Dette er mange ganger flere enn antallet alkoholpåvirkede sjåfører.

Medvirkende årsak i en av fem ulykker

Det antas at ruspåvirkning er en medvirkende faktor i over 20 prosent av dødsulykkene i Norge, ifølge Trygg Trafikk. Derfor er det viktig å gjøre en målrettet innsats for å prøve å fjerne disse trafikantene fra veiene. Nå har vi kommet enda et steg nærmere målet.

- Med en revidering av forskriften om faste grenser for ruskjøring fortsetter vi nybrottsarbeidet innen trafikksikkerhet. Norges likebehandling av alkohol og andre rusmidler blir lagt merke til i resten av verden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han ønsker å intensivere arbeidet med å avdekke ruspåvirket kjøring og er godt fornøyd med den utvidede forskriften.

UP-sjef Runar Karlsen sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på en stikkprøvekontroll. Foto: Dag Gjærum / Utrykningspolitiet UP-sjef Runar Karlsen sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på en stikkprøvekontroll. Foto: Dag Gjærum / Utrykningspolitiet

Flere stoffer på listen

I tillegg til de vanligste rusmidlene er listen over trafikkfarlige stoffer nå økt ytterligere og rommer totalt 28 substanser og preparater. Vedlegget som nå er føyd til i forskriften tar for seg konsentrasjonsnivåer av stoffer i den såkalte benzodiazepin-familien. Dette innbefatter en rekke virkestoffer som ofte er å finne i B-preparater med beroligende og/eller søvnfremkallende effekt.

Over en million nordmenn får i dag vanedannende legemidler. Mange av disse bør helst ikke kombineres med bilkjøring. Samtidig har det lenge vært utfordrende å avdekke bruk av slike midler blant norske trafikanter, fordi det ikke finnes tester som er gode nok. Men nå er også det i ferd med å endre seg.

Med det nye testsystemet Dräger 5000 kan spyttprøver analyseres på stedet for å gi en indikasjon på om personen er påvirket av andre stoffer enn alkohol. Foto: Politiet Med det nye testsystemet Dräger 5000 kan spyttprøver analyseres på stedet for å gi en indikasjon på om personen er påvirket av andre stoffer enn alkohol. Foto: Politiet

Tar spyttprøver ved stikkprøvekontroll

I fjor begynte UP å teste ikke bare for alkohol, men også for narkotiske stoffer ute i trafikken. Ved hjelp av et nytt testapparat kalt Dräger 5000 er det mulig å samle spytt fra sjåføren og innhente svar på stedet. Et positivt utslag på en slik test er nok til å gi skjellig mistanke og sjåføren tas da med til utvidet blodprøve, akkurat som ved alkoholutslag.

- Innføringen av faste grenser for andre stoffer enn alkohol i 2012 har vært vellykket. Håndteringen av sakene i retten har blitt enklere, og forskriften har ført til en nær halvering av antall sakkyndige uttalelser i trafikksakene, sier Solvik Olsen. Han ønsker også å oppfordre folk til å tenke seg om to ganger før de setter seg bak rattet med medisiner i blodet.

- Ikke all medisinbruk er forenlig med bilkjøring. Kontakt fastlegen for å være sikker, eller la bilen stå hvis du er i tvil eller føler deg syk, sliten eller uskikket til å kjøre, oppfordrer samferdselsministeren.